Katastrofal katastrofeøvelse

Foto: Rigspolitiet

Myndighedernes uenighed om proceduren ved alarmering betød, at en stort anlagt katastrofeøvelse på Øresund fik en nærmest katastrofal start: Alarmen forsvandt undervejs, og nåede aldrig frem! Det var brandvæsenerne i Dragør og København, lufthavnens redningstjeneste og marinehjemmeværnet, som havde arrangeret øvelsen.

Scenariet var, at en polsk færge med 144 passagerer var brudt i brand. Skibets Mayday-signal blev korrekt modtaget hos SOK. Imidlertid er det SOK’s procedure, at alle alarmer videregives til den nærmeste politistation, og derfor sendte man alarmen til Tårnby Politi. Hos Tårnby Politi troede man, at politiets radiotjeneste på Københavns Politigård tog sig af sagen, og derfor blev alarmeringsproceduren ikke iværksat.

Først da en af arrangørerne selv ringede til alarmcentralen blev brandvæsenerne og Falck alarmeret.

Ironisk nok blev øvelsen netop afholdt, fordi man i forbindelse med den store redningsaktion ved en kollision på Øresund i 1997 havde haft næsten de samme problemer; også her blev alarmen videregivet til det lokale politi. Siden da har alarmeringsproceduren været drøftet mellem SOK og de lokale beredskabsmyndigheder, og alle troede, at SOK’s procedure på den baggrund var blevet ændret, således at alarmer i Storkøbenhavn blev sendt til politiets radiotjeneste. SOK fastholder, at deres procedure er den mest hensigtsmæssige, men efter den uheldige øvelse vil man nu igen drøfte alarmeringsproceduren.

Annonce