Tre kommuner overvejer at lægge brandvæsener sammen

Google Maps
Brandstationen i Fredericia. Arkivfoto

Et nyt brandvæsen – som vil blive et af landets største – kan være på vej i Sydøstjylland. Det er kommunerne Fredericia, Kolding og Vejle, som overvejer at gå sammen og etablere et fælles brandvæsen, der dermed vil foregribe overvejelserne i det udvalg, som skal udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab.

Initiativ til en sammenlægning af de tre kommuners beredskaber kommer fra Fredericia Kommune. Det sker på baggrund af Deloittes budgetanalyse og det forestående udvalgsarbejde om en strukturændring for hele beredskabet.

Fredericia Brandvæsen er allerede blevet ramt af den nye beredskabsaftale, som fører til, at det lokale støttepunkt nedlægges. Det koster brandvæsenet en årlig omsætning på ca. 500.000 kr. Herudover betyder nedlæggelsen, at det fundament, som brandvæsenet har baseret det meste af det frivillige beredskab på, forsvinder.

Ændringer vil få stor lokal betydning

I Fredericia vurderer man, at brandvæsenets daglige drift vil blive stærkt påvirket, hvis flere af elementerne fra Deloittes budgetanalyse bliver en realitet.

Det lokale beredskab vil således blive påvirket af en eventuel ændring af døgnvagten, og en centraliseringen af komplekse brandtekniske byggesager vil få den konsekvens, at den dialogbaserede sagsbehandling og nære kontakt, som brandvæsenet har med de lokale virksomheder og borgere, vil forsvinde over tid. ”Vi får ingen indflydelse på de risikovirksomheder, der er i kommunen”, konstaterer beredskabschef Kaj Petersen.

Derfor ønsker Fredericia Kommune at gå sammen med nabokommunerne og tage forskud på den såkaldte model A fra Deloittes budgetanalyse. Modellen indebærer, at beredskabet forbliver et kommunalt ansvar, men at der på frivillig basis etableres 24 kommunale samarbejder. Og ved at lægge brandvæsenerne i Fredericia, Kolding og Vejle sammen, vil man kunne etablere et af disse samarbejder. Det vil kunne give en betydelig effektiviseringsgevinst, et godt fagligt miljø inden for forebyggelse og operativt arbejde samt mulighed for opbygning af en stor vagtcentral.

Fredericias beredskabschef, Kaj Petersen, har tidligere meddelt, at han stopper som beredskabschef med udgangen af juli 2013. Det sker blandt andet på baggrund af den forestående strukturændring, hvor Kaj Petersen vurderer, at der skal nye og yngre kræfter til, når opgaverne fremover skal løses på en ny og anderledes måde. Kaj Petersen fylder 66 år til sommer.

Annonce