Kollegaer protesterer over bortvisning af fællestillidsmanden hos Beredskab Fyn

I sidste uge valgte Beredskab Fyn at bortvise fællestillidsrepræsentanten på brandstationen i Odense. Det skete, efter at fællestillidsrepræsentanten havde meldt sig syg til en vagt, men ifølge Beredskab Fyn var der reelt tale om en ulovlig udeblivelse. Nu har fællestillidsrepræsentanterne fra to af landets største beredskaber så skrevet til den fynske beredskabskommission, og i brevet betegner de bortvisningen som ”urimeligt og dybt uprofessionelt håndteret”.

Baggrunden for, at fællestillidsrepræsentant Ronni Bidstrup blev bortvist, var en episode i forbindelse med en vagt på Beredskab Fyns brandstation i Odense. Ronni Bidstrup meldte sig syg forud for vagten, men under sygemeldingen mødte en leder fra Beredskab Fyn imidlertid fællestillidsrepræsentanten i lokalområdet.

Hos Beredskab Fyn vurderede man på den baggrund, at Ronni Bidstrup var udeblevet fra arbejdet, og derfor valgte man at bortvise Ronni Bidstrup. En bortvisning er den hårdeste ansættelsesretlige reaktion, da der ikke – som ved en almindelig afskedigelse – bliver givet et opsigelsesvarsel og dermed en opsigelsesperiode med løn. I stedet måtte fællestillidsrepræsentanten fratræde med øjeblikkelig virkning.

Bortvisningen førte til, at medarbejderne på brandstation i Odense gik til fagligt møde, og både fagforeningen FOA og flere af Ronni Bidstrups kollegaer har givet udtryk for, at de frygter, at bortvisningen reelt er begrundet i, at Ronni Bidstrup som fællestillidsrepræsentant har behandlet en række sager, hvor der har været uenighed mellem ledelse og medarbejdere. Det har Beredskab Fyn dog afvist.

Kollegaer: Overraskelse og stor bekymring

Nu har fællestillidsrepræsentanterne ved Hovedstadens Beredskab og Østjyllands Brandvæsen så skrevet et brev til de ni borgmestre, som indgår i beredskabskommissionen for Beredskab Fyn. Her skriver fællestillidsrepræsentant Søren Nitschke fra Østjyllands Brandvæsen og fællestillidsrepræsentant Andreas Keil fra Hovedstadens Beredskab følgende:

”Det er med overraskelse samt meget stor bekymring, at vi – de faglige arbejdspladsklubber for brandfolk ved København (basisgruppen/KbaK) og Østjyllands Brandvæsen – er blevet orienteret om, at fællestillidsrepræsentant Ronni Bidstrup er blevet bortvist fra sin arbejdsplads ved Beredskab Fyn.

Vi mener, at grundlaget for bortvisning er urimeligt og dybt uprofessionelt håndteret ud fra, hvad vi er blevet informeret om, og hvad vi igennem medierne har kunne læse. Det finder vi stærkt bekymrende.

Ronni Bidstrup har virket som brandmand i 17 år, og har ligeledes påtaget sig den krævende og svære opgave at være fællestillidsrepræsentant. En opgave, han har løftet meget loyalt overfor Beredskab Fyn og kollegaerne.

Den tilsyneladende ligegyldighed, ledelsen ved Beredskab Fyn har udvist overfor Ronni Bidstrup i denne sag, er under alt kritik, og er en adfærd, som vi mener understøtter vores bekymring ift. de ledelsesmæssige udfordringer rent kompetencemæssigt, som ledelsen ved Beredskab Fyn har. Man vælger at bortvise Ronni Bidstrup, uden nogen former for dialog eller mulighed for at komme med en forklaring.

Ronni Bidstrup er en meget afholdt kollega og en respekteret fællestillidsrepræsentant, og hans bortvisning er for os fuldstændig uacceptabel. Vi mener, at sanktionen ligger langt over, hvad den konkrete situation tilsiger.

Vi mener, at ledelsen ved Beredskab Fyn på ingen måde har udvist ordentlighed i denne sag, og vi er meget bekymret for vores kollegaer ved Beredskab Fyns arbejdsmiljø.

Det er vores håb, at Beredskabskommissionen løbende vil holde sig orienteret om sagen, og samtidig få et detaljeret overblik over forløbet fra både arbejdsgiver- samt arbejdstagerside.

Vi vil følge sagen nøje, og løbende forholde os til den.

Foreløbig udtaler vi kraftig kritik af beredskabsdirektør Søren Ipsens håndtering, og udviser vores støtte samt opbakning til fællestillidsrepræsentant Ronni Bidstrup.

Vi vælger desuden at boykotte Beredskab Fyn ift. at afholde det årlige Landsbrandmandsmøde som konsekvens af sagen.”

Annonce