Kommunale deltidsbrandfolk stemmer ja til overenskomst

De kommunale deltidsbrandfolk, der er organiseret i Landsklubben for Deltidsbrandfolk, har stemt ja til en ny overenskomst med KL. Der var tale om et ganske solidt ja fra 76 pct. af deltagerne i afstemningen. I absolutte tal er opbakningen til den nye overenskomst dog væsentligt mindre. Kun 96 af de 1.609 stemmeberettigede stemte således ja.

Den nye overenskomst mellem Landsklubben for Deltidsbrandfolk (LFDB) og KL følger den ramme, som KL og forhandlingsfællesskabet tidligere er blevet enige om. Rammen indebærer, at lønnen generelt stiger med godt 5 pct. over de næste tre år. Heraf er en stigning på 0,5 pct. dedikeret til forhandlinger med organisationerne.

For de kommunalt ansatte deltidsbrandfolk er forhandlingsresultatet blevet, at de 0,5 pct. fordeles med 65 pct. på grundlønnen, 25 pct. på timelønnen og 10 pct. på vagtbetalingen. Ifølge LFDB skyldes vægtningen, at grundlønnen er den lønsum, som alle ansatte får, mens der er stor forskel på antallet af udkald på de enkelte stationer, ligesom der er stationer, som ikke har faste vagter.

Overenskomsten har været sendt til afstemning blandt de 1.609 stemmeberettigede medlemmer af LFDB. Heraf stemte kun 126 medlemmer, og 96 af disse stemte ja. Det giver en stemmeprocent på 7,83 og et flertal for ja på 76,19 pct. Dermed har LFDB’s medlemmer godkendt overenskomsten.

Annonce