Kommuner vil have 100 mio. kr. ekstra til beredskabet

Onsdag gik forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig i gang, og regeringen lægger op til, at forsvarsforliget også skal omfatte beredskabet. Det er dog kun det statslige beredskab, som regeringen vil styrke, men kommunerne mener, at det kommunale beredskab skal tilføres 100 mio. kr. om året – samt et engangsbeløb på 170 mio. kr. til bl.a. materiel. Samtidig ønsker kommunerne at få værnepligtige på de lokale brandstationer.

“Ved katastrofer som oversvømmelser og terrorangreb er hurtig hjælp altafgørende, og enhver hændelse starter og slutter i en kommune. Derfor er det afgørende, at det kommunale beredskab styrkes”. Det siger formanden for KL’s teknik- og miljøudvalg, Jørn Pedersen.

Baggrunden er regeringens oplæg til et nyt forsvarsforlig, hvor regeringen bebuder, at beredskabet vil få del i de godt 12 mia. kr., som over de næste seks år tilføres til Forsvaret. Det er dog kun det statslige beredskab, som regeringen vil styrke – og ikke det kommunale. Det får Jørn Pedersen til at bede Folketinget om at tænke de kommunale beredskaber i det kommende forsvarsforlig.

“Risikobilledet har over de senere år forandret sig markant, og prisen for fred og frihed er steget. Terrorhændelser og klimaforandringer stiller øget krav til redningsberedskabet, ligesom cyberangreb og pludselige store migrationsstrømme har også krævet mange ressourcer at håndtere. Selvom det er nationale trusler, har de direkte indvirkning på kommunerne og de kommunale beredskaber, som skriger på mere viden, mere mandskab og bedre materiel”, siger Jørn Pedersen.

Vil have 100 mio. kr. om året

Helt konkret beder KL om, at kommunerne tilføres 100 mio. kr. årligt samt et engangsbeløb på 170 mio. kr., som skal gå til at opruste de kommunale beredskaber med materiel, viden og øvelser i forhold til fremadrettet at håndtere terrortruslen, klimarelaterede hændelser, migration og cyberangreb.

“De seneste terrorhændelser i Europa viser, at målet er at skade så mange civile som muligt. Kommunerne og de kommunale beredskaber har en nøglerolle i forhold til såvel førsteindsatsen som i forhold til at forebygge hændelser og planlægge konkrete indsatser. Det samme gælder indsatsen i forhold til at håndtere voldsomme vejrfænomener som skybrud og stormflod, som kommer oftere og bliver mere komplekse” siger Jørn Pedersen.

Klar til kommunal værnepligt

KL ser også gode muligheder i en model for værnepligt i de kommunale beredskaber, hvis antallet af værnepligtige – som regeringen lægger op til – øges både i Forsvaret og i redningsberedskabet.

“Set med kommunale øjne giver det rigtig god mening at åbne muligheden for, at værnepligtige kan aftjene hele eller dele af deres værnepligt i deres lokalområde. Det har flere fordele. En af dem er, at det vil styrke de kommunale beredskaber og sikre en større fastholdelse af værnepligtige i beredskabet efterfølgende. En anden er, at det kan være med til at sikre en bedre rekruttering af frivillige og deltidsansatte brandmænd. Derfor indgår KL meget gerne i en dialog om mulighederne for at samarbejde om uddannelse og værnepligt i de kommunale beredskaber”, siger Jørn Pedersen.

Annonce