Kort hjælper beredskaber med at forebygge brand

Kort er ikke længere kun noget, vi kører efter for at finde vej. Med nye teknologier er det blevet muligt for beredskaberne også at benytte kort og geografiske data i det forebyggende arbejde. Nu inviterer Danske Beredskaber og Nordsjællands Brandvæsen til temadag om brugen af geografiske informationssystemer i det danske beredskab.

Vi tænker ikke meget over det i vores hverdag. Men faktisk har langt størstedelen af alle offentlige data en geografisk tilknytning. Geografien bruges til at lave alt fra højdemodeller og byplanlægning til miljøovervågning og markstyring i landbruget.

Også i danske beredskaber er brugen af geografiske informationssystemer (GIS) blevet mere og mere udbredt til at skabe bedre overblik over store datamængder, oplyser beredskabschefernes organisation, Danske Beredskaber.

Tidligere var det typisk de kommunale GIS-medarbejdere, der udarbejdede datamateriale for beredskaberne til brug i arbejdet med at lave risikobaserede dimensioneringer. Men de senere år er interessen for GIS med især forebyggelse for øje blevet så stor, at flere beredskaber selv har uddannet medarbejdere til at varetage behandlingen af de geografiske data.

Et vigtigt forebyggelsesværktøj

Hos Nordsjællands Brandvæsen er arbejdet med GIS blevet så stor en del af dagligdagen, at det ikke længere udelukkende er et værktøj til at skabe overblik og hjælpe med håndteringen og planlægningen af beredskabsopgaver. Det bliver også brugt flittigt i det forebyggende arbejde.

Det fortæller forebyggelseschef i Nordsjællands Brandvæsen, Steffen Alstrup Haagensen:

”Vi kan eksempelvis kigge på, hvor den geografiske koncentration af containerbrande er i vores område. Har vi et område med særligt mange containerbrande, ved vi, at det er der, vi skal rette fokus mod. Ligger der en stor kommuneskole i lige det område, ja, så kunne jeg tage forbi hos dem og kigge på, hvor deres containere står placeret. På den måde bliver forebyggelsesindsatsen meget målrettet.”

Programmet, som blandt andet benyttes af Nordsjællands Brandvæsen, hedder QGIS. Det er et gratis værktøj, som naturligt har sine begrænsninger, men ikke i forhold til det, beredskaberne har brug for, fastslår Steffen Alstrup Haagensen.

Eksisterende data fra både Odin og Excel kan hentes ind i QGIS. Med programmet kan beredskaberne få overblik over køretider, risikoobjekter, slukningsområder og meget andet. I programmet er det desuden muligt at opdele alle hændelser i kategorier, som kan bruges aktivt i arbejdet med den risikobaserede dimensionering.

”Alle de alarmer, vi kører til, er geokodet. Vi kan se alle de hændelser, vi har haft i en given periode, og vi få vist alle brande som røde prikker, alle miljøuheld som grønne prikker, redningsopgaver som blå prikker og videre i den dur. Det giver os et godt overblik over vores hændelser, hvor de opstår, og hvor koncentrationen er størst”, siger Steffen Alstrup Haagensen.

Temadag om muligheder

Interessen for GIS og de muligheder, de geografiske data giver, er stor blandt medarbejderne i beredskaberne rundt i landet. Sidste år havde Steffen Alstrup Haagensen besøg af kolleger fra et par andre beredskaber for at vise dem, hvordan dataene bliver brugt i det nordsjællandske.

Torsdag får medarbejderne i det danske beredskab så igen chancen, når Danske Beredskaber og Nordsjællands Brandvæsen inviterer til temadag om brugen af GIS i beredskaberne.

Her vil blandt andre Steffen Alstrup Haagensen give deltagerne en grundlæggende indføring i brugen af QGIS og fortælle om både muligheder og faldgruber.

”Vi har efterhånden siddet med programmet længe og har brugt en del krudt på at sætte os ind i det. For os giver det mening at fortælle om de udfordringer, vi selv er stødt på, og på den måde forhindre, at andre ender samme sted og skal bruge lang tid på at få styr på det igen,” siger han og fortsætter:

”Så det, vi vil fortælle på temadagen er, hvordan man helt grundlæggende kommer i gang med at bruge programmet. Når man først er i gang, og hvis man er lidt IT-kyndig, så er det i virkeligheden et meget intuitivt system at bruge, og det minder en del om andre programmer, vi arbejder i allerede.”

Deltagerne skal selv medbringe en bærbar computer til temadagen, som foregår torsdag den 31. marts 2016 hos Nordsjællands Brandvæsen i Kokkedal.

Annonce