Lokalplan for Falck-station i Kokkedal vedtaget

Efter flere års debat om placeringen ligger det nu fast, at Falcks kommende station i Karlebo Kommune placeres på Brønsholm Kongevej. Mandag aften vedtog et byrådsflertal i Karlebo Kommune den lokalplan, som skal bane vej for byggeriet af Falck-stationen. Imod stemte Socialdemokraterne og Venstre-borgmesteren Olav Aaen, mens resten af byrådet stemte for. Byrådsflertallet mente ikke, at naboernes frygt for store støjgener fra Falck-stationen var velbegrundet.

Det er især naboprotester, som har gjort placeringen af Falck-stationen kontroversiel. Stationen skal bygges på en grund, der tidligere har været anvendt af en vognmandsforretning, og naboerne i et nærliggende villakvarter frygter, at støjen fra udrykninger og øvrige aktiviteter på Falck-stationen vil betyde en markant værdiforringelse. Derfor har de tidligere truet med at anlægge en erstatningssag mod kommunen, hvis lokalplanen vedtages.

Det er byrådet i Karlebo Kommune, som har kompetencen til at træffe beslutning om lokalplanen, men sagens havde tidligere været forelagt for sammenlægningsudvalget i den nye Fredensborg Kommune, som Karlebo Kommune bliver en del af fra 1. januar 2007. Her sagde et flertal nej til at placere Falck-stationen på Brønsholm Kongevej, og det var også baggrunden for, at borgmester Olav Aaen noget overraskende valgte at stemme nej, da byrådet i Karlebo mandag behandlede sagen. Olav Aaen mente, at beslutningen i høj grad ville komme til at vedrøre den nye kommune, og at det derfor ikke var hensigtsmæssigt, at Karlebo stemte en beslutning igennem, som der var flertal mod i sammenlægningsudvalget. Derfor mente Olav Aaen, at byrådet måtte overlade det til Fredensborg Kommune at beslutte, hvordan hele beredskabet skulle organiseres, og herunder også, hvor Falck-stationen skulle placeres.

Et flertal i byrådet mente imidlertid ikke, at der var nogen alternativet til den foreslåede placeringen, ligesom det blev fremhævet, at naboerne til Falck-stationen i Hørsholm ikke har klaget over støj eller værdiforringelser. Flere politikere mente også, at man ved valg af en alternativ placering blot ville opleve nye naboprotester.

Falck-stationen i Karlebo skal erstatte den nuværende Falck-station i Hørsholm samt brandstationen i Nivå, og Falck har kontrakt med Karlebo Kommune om brandslukning frem til 2009.

Annonce