Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen overtager brandslukning i Fredensborg

Google Streetview

Efter to forgæves forsøg på at finde en operatør til brandslukningen i den sydlige del af Fredensborg Kommune – den gamle Karlebo Kommune – har Fredensborg Kommune nu besluttet, at det bliver Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen, som fra 1. marts 2010 skal stå for brandslukningen i det område, der i dag dækkes af Falck i Fredensborg. Dermed er det også slut med en brandstation i området, da slukningen vil blive udført fra Rudersdal-Hørsholm Brandvæsens eksisterende station i Hørsholm.

Siden kommunalreformen har brandslukningen i Fredensborg Kommune været delt mellem det fælleskommunale Nordsjællands Brandvæsen, der varetager brandslukningen i den gamle Fredensborg-Humlebæk Kommune, og Falck, der varetager brandslukningen i den gamle Karlebo Kommune.

I foråret besluttede Fredensborg Kommune, at opgaven skulle sendes i udbud. Det skete efter, at det en overgang så ud til, at Nordsjællands Brandvæsen skulle overtage opgaven uden et udbud, men blandt politikerne var der ønske om at der fortsat skulle være konkurrence på området og at opgaven derfor skulle være delt mellem to operatører. Derfor var Nordsjællands Brandvæsen ikke blandt byderne, da opgaven blev konkurrenceudsat – hvilket skete som annoncering fremfor den mere krævende udbudsproces.

Det sydlige nabobrandvæsen Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen blev af de fleste iagttagere anset for at være favorit til at overtage brandslukningsopgaven, fordi brandvæsenets station i Hørsholm ligger tæt på kommunegrænsen og dermed vil kunne dække det nye slukningsområde. Samtidig ville Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen kunne udnytte eksisterende overskudskapacitet til at dække området. I de første runder kom der imidlertid ingen bud fra nabobrandvæsenet, der mente, at kravene i udbudsmaterialet bl.a. ikke gav mulighed for stordriftsfordele. Eneste bud kom derfor fra Falck, og de bud var ifølge Fredensborg Kommune for dyre.

Nu har tredje annoncering af brandslukningen så været gennemført, og her indløb også en tilbud fra Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen, som ifølge BeredskabsInfos oplysninger er udpeget som vinder af udbuddet. Der er endnu ikke indgået nogen kontrakt, men ifølge BeredskabsInfos oplysninger vil brandslukningen skulle udføres fra brandstationen i Hørsholm, hvor brandvæsenet kan nøjes med at udvide beredskab med en tanksprøjte samt tre holdledere og ni brandfolk.

Annonce