Ny vejledning om indendørs SINE-dækning

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har opdateret vejledningen om anbefalinger til indendørs dækning, der stammer fra 2014. På baggrund af de mellemliggende erfaringer anbefaler CFB nu beredskaberne at gøre brug af aktive løsninger til indendørs dækning frem for at opsætte passive løsninger.

Radionettet SINE er meget tæt på at dække hele Danmarks udendørs areal. Indendørs kan der dog være udfordringer med dækningen, hvorfor det kan være nødvendigt at installere særligt udstyr til etablering af indendørs dækning.

Ved indendørs dækning skelner man typisk mellem aktive og passive løsninger. Ved aktive løsninger, dvs. løsninger, hvor der tilsluttes strøm, sker der en forstærkning af signalet samtidig med, at man anvender radiofrekvenser. Ved passive løsninger føres SINE-signalet ind i en bygning uden medfølgende forstærkning.

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) anbefaler i den opdaterede vejledning, at beredskaberne anskaffer sig en aktiv løsning. Erfaringerne har nemlig vist, at passive løsninger, hvor SINE-signalet føres ind i en bygning uden medfølgende forstærkning, kun i få og særlige tilfælde giver slutbrugeren et egentlig løft af dækningen. Hvis valget alligevel falder på en passiv løsning, skal beredskabet sørge for at have fået fyldestgørende vejledning og ikke mindst dokumentation for anlæggets effekt. Passive anlæg bør med andre ord ikke opføres, med mindre de har en åbenlys gavnlig virkning for slutbrugeren.

Den opdaterede vejledning til anbefalinger til indendørs dækning kan hentes her.

Annonce