Nyt samarbejde om værdiredning ved større bygningsbrande

Slukningsvand skaber omfattende følgeskader ved brandslukning, hvilket giver store gener for de skadelidte borgere og store udgifter for forsikringsselskaberne.  Men nu går en række organisationer og myndigheder sammen om et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal reducere skaderne ved større bygningsbrande.

Det er kun en del af de direkte og indirekte omkostninger ved større tagbrande, der skyldes ildebranden i sig selv. Slukningsvandet forårsager også stor skade. Men udvikling af nyt undervisningsmateriale og uddannelsestiltag skal bidrage til at reducere de samlede omkostninger efter en brand.

Østifterne og brancheorganisationen Forsikring & Pension finansierer således i perioden 2020-2021 et forsknings- og udviklingsprojekt, der udføres af Beredskab Øst samt Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Mere præcis og skånsom slukning

Samarbejdet mellem beredskabet, forsikringsselskaber og deres brancheorganisation samt en forskningsinstitution skal skabe en unik mulighed for at få undersøgt, hvordan værdiredning og skadesreduktion kan tilrettelægges optimalt i indsatsfasen.

Vurderingen er, at der blandt andet er brug for at sikre mere præcis og skånsom slukning. En sådan optimeret praksis behøver ikke at tage afsæt i en bestemt type udstyr, men fokuserer bl.a. på den samlede effektive tekniske og taktiske anvendelse af slukningsvandet.

Nyt lærebogsmateriale

Projektet falder i to dele. Først skal det undersøges, hvordan de kommunale beredskaber kan udvikle deres tekniske og taktiske anvendelse af slukningsvand med henblik på at reducere afledte skader på bygning såvel som på indbo.

I denne del vil der være tæt dialog med Østifterne, Forsikring & Pension, det operative netværk i Danske Beredskaber samt Beredskabsstyrelsen med henblik på at afdække, hvordan den nyeste viden inden for brandteknik og brandtaktik kan udvikle den eksisterende viden om værdiredning og skadesreduktion under slukning af bygningsbrande.

Det er en viden, der skal formidles i form af lærebogsmateriale til det samlede danske beredskab.

Efterfølgende skal der udvikles en best practice for, hvordan beredskaberne kan omsætte denne nye viden under indsatser. Det skal ikke mindst ske gennem en train-the-trainer indsats, der har til formål at uddanne holdledere og indsatsledere til nye praksisser og ændre vante forestillinger og kultur for slukning. Brandfolkene vil således løbende kunne uddannes i de nye principper fra lokale instruktører.

Annonce