Revisorkritik af brandvæsen

I en periode har chefen for Hvalsø Brandvæsen attesteret sine egne regninger, uden at andre har kontrolleret om udgifterne nu også var rigtige. Det fremgår af en kritisk revisionsrapport, som Hvalsø Kommunes revisionsfirma har udarbejdet. Ifølge Holbæk Amts Venstreblad er der dog ikke tale om at der på nogen områder er brugt penge, der ikke har været fornuftig dækning for, men bilagene er blot ikke blevet behandlet korrekt.

Revisionsrapporten påtaler også, at der på daværende tidspunkt var adskillige brandfolk og ambulanceassistenter, der ikke havde et egentligt ansættelsesbrev, ligesom honorarer for ambulanceassistenterne er blevet bogført på brandvæsenets konto.

Revisionen bemærker ifølge Holbæk Amts Venstreblad også, at brandvæsenets regnskab ikke stemmer med det reviderede budget, hvor der var afsat 400.000 kr. til indkøb af ny indsatsledervogn og ambulance. Hvalsø Kommune har kun afholdt udgiften til indsatsledervognen på 158.000 kr., mens ambulancen blev stillet gratis til rådighed af Roskilde Brandvæsen. Alligevel endte regnskabet med et underskud på 102.000 kr., som revisionen savner en forklaring på.

Annonce