Rudersdal nedlægger 360 brandhaner

I den kommende tid vil Rudersdal Kommune nedlægge godt 360 brandhaner, svarende til 2/3 af det nuværende brandhanenet i kommunen. Det fælleskommunale Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har accepteret, at antallet af brandhaner reduceres, men indtil brandvæsenet er klar med en ny risikobaseret dimensionering, vil udrykninger til de berørte områder skulle suppleres med en ekstra tankvogn.

Det er Rudersdal Forsyning, som har anmodet om tilladelse til, at de godt 360 brandhaner nedlægges. Ved at nedlægge brandhanerne bliver det nemlig muligt at reducere vandledningernes dimension, og det vil forbedre vandkvaliteten – men det vil samtidig medføre, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til brandslukning.

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har stillet som betingelse, at der dels bevares et antal velforsynede brandhaner, som er strategisk placeret efter brandvæsenets anvisninger, dels sikres alternativ vandforsyning i form af tankvogn eller tanksprøjte, så det nuværende sikkerhedsniveau opretholdes.

Da Hørsholm Kommune for to år siden på tilsvarende vis reducerede antallet af brandhaner, blev det godkendt, men det skete under forudsætning af, at beredskabet blev udvidet med en tanksprøjte bemandet med to mand. I denne omgang vil udrykninger til det område, hvor Rudersdal Forsyning nedlægger brandhaner, indtil videre skulle suppleres med en ekstra tankvogn fra brandvæsenets station i Birkerød, og det vil være Rudersdal Kommune, som betaler den ekstra udgift.

I mellemtiden vil brandvæsenet sørge for, at der i forbindelse med en igangværende revision af den risikobaserede dimensionering også bliver udarbejdet et forslag til en samlet alternativ plan for vandforsyning til brandslukning i både Rudersdal og Hørsholm kommuner.

Annonce