Medarbejdere retter usædvanlig hård kritik mod beredskabschef

Google Maps
Brandstationen i Nærum

Ved et møde før sommerferien præsenterede tillidsfolkene ved Rudersdal Hørsholm Brandvæsen beredskabschef Jesper Djurhuus for 24 kritiske spørgsmål, som tillidsfolkene havde modtaget fra de ansatte i det nordsjællandske brandvæsen. Og kritikken fra medarbejderne er usædvanlig hård og uforsonlig. Brandfolkene beskylder således beredskabschefen for embedsmisbrug i forbindelse med udførelse af private håndværkeropgaver, for at sælge sin private bil til brandvæsenet via en bilforhandler, for at anvende brandfolk til private kørselsopgaver og for at tage køretøjer ud af beredskabet for at bruge dem til mødekørsel. 

Det er Frederiksborg Amts Avis, som er kommet i besiddelse af den liste med 24 kritikpunkter i form af spørgsmål til beredskabschefen, som tillidsfolkene forud for et møde mellem ledelse og de faglige repræsentanter indsamlede hos medarbejderne. Mødet blev afholdt inden beredskabschef Jesper Djurhuus havde fremlagt en plan for, hvordan arbejdsmiljøet i brandvæsenet kan forbedres.

Uddrag fra kritikpunkterne

“På grund af sikkerhedsforhold har man valgt at have en skiltevogn til uheld på motorvejen. Du vælger at tage det køretøj, som skal bruges for at køre til et møde, og melder skiltevognen ude af drift. Det er til trods for, at du er velvidende om, at bilen står i beredskab, og at det er mandskabets sikkerhed, der står på spil på skadestedet. Hvilket signal tror du, det sender til de ansatte, Jesper?”

“Du og viceberedskabschefen er ikke på talefod, og dette har stået på i flere år. Hvordan tror du det har påvirket miljøet i brandvæsenet?”

“Efter spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet, og I har været på kursus, vælger du alligevel at overfuse vagtcentrallederen i de ansattes påhør. En af tingene, I skulle arbejde med, var styrkelse/sammenhold i ledelsen. Er der tale om gensidig respekt her, og hvilket signal sender det til dem, som overværede det?”

“Grundet dårligt psykisk arbejdsmiljø har sikkerhedsrepræsentanten på Station Søllerød valgt at gå fra at være fastansat til at være timelønnet afløser. Det har han valgt, fordi han ikke kan stå inde for ledelsens manglende handlekraft i forbindelse med blandt andet personalesager og overholdelse af arbejdsmiljøregler. Hvordan har du det med det?”

“Du forhandler kontrakter hjem uden at involvere ledere og medarbejdere. Dette sker til underpris (både kørsel og vagtcentral), så det kun lige løber rundt. Hvordan kan det være, at du ikke involverer medarbejdere og afdelingslederne, som arbejder med tingene i det daglige?”

“Et påbud fra Arbejdstilsynet omkring en renovering af vagtcentral (hæve-/sænkeborde) er ikke overholdt. Pengene er væk, men hvor er de røget hen? Da en medarbejder for år tilbage påpeger, at det er et lovkrav med hæve-/sænkeborde, siger du, at hun kan få et par klodser til at smide under benene. Er det ligeværd og gensidig respekt, vi taler om her, Jesper?”

“Folk mener, at du har misbrugt rådighedsvagter til personlige tjenester. Eksempelvis kørsel af personlige effekter og computer fra Birkerød og fulde folk hjem fra en fest hos dig. Du har også brugt personalet til at agere privatchauffør, når du skal i lufthavnen på ferie eller til fest på flyvestationen mv. Kan du forstå, hvis folk mener, du misbruger din position?”

“Mange fuldtidsansatte undrer sig i høj grad over, hvor pengene bliver af i brandvæsenet. Vi må da tjene penge på vores ydelser som buskørsel og vagtcentral. Pengene, som vi er med til at tjene, bliver i hvert fald ikke brugt til kurser, samt til den nødvendige vedligeholdelse af vores arbejdsområder.”

“Rigtig mange synes, det er moralsk forkert, at du i en privat bilhandel sælger din bil til en forhandler – hvorefter du køber den til brandvæsenet. Kan du forstå, hvis nogle synes, du er lidt for kreativ, Jesper?”

“Hvordan har du det med, at fire ud af seks tillidsfolk, som repræsenterer brandstationen i Birkerød (både fuldtids og deltids) samt brandstationen i Søllerød (både fuldtids og deltids) ønsker, at du går af, da de ingen tillid har til, at du ændrer dig som person/chef? De vurderer, at du står i vejen for et bedre psykisk arbejdsmiljø i brandvæsenet.”

“Hvordan har du det med, at den gængse holdning/erfaring i brandvæsenet er, at du forfølger folk, som ytrer sig negativt om dig? Og at du bare venter på at kunne fyre dem for en fejl?”

“Kan du forstå, at folk synes, at det er meget forkert, at du får lavet private arbejder derhjemme og foreslår “håndværkerne”, at de kan skrive det på den næste regning til, brandvæsenet, Jesper? (eksempel udeladt)”.

Personalechef afviser kritik

Frederiksborg Amts Avis har bedt beredskabschef Jesper Djurhuus om en kommentar, men han henviser til Rudersdal Kommunes personalechef, Jan Weidekamp.

“For mig at se kan man opdele listen i to kategorier. Langt de fleste af dem handler om arbejdsmiljøet i brandvæsenet, mens nogle drejer sig om beredskabschefens embedsførelse. Med hensyn til arbejdsmiljøet så har Jesper Djurhuus i sommerens løb udarbejdet en plan på 11 punkter, som alle parterne fik forelagt på et møde den 31. august. Den plan har vi i enighed besluttet at arbejde videre med, og den skal naturligvis føre til, at der kommer et godt og tilfredsstillende arbejdsmiljø i brandvæsenet”, siger Jan Weidekamp til Frederiksborg Amts Avis.

Et par af spørgsmålene fra medarbejderne insinuerer, at beredskabschefen skulle have overtrådt loven. “Det er nogle hårde anklager, som beredskabskommissionen naturligvis har bedt beredskabschefen redegøre for. Vi har modtaget kopier af håndværkerregninger og fakturaer på det salg og køb af beredskabschefens bil, som er omtalt. Ifølge vores undersøgelser er der ikke betalt mere end markedsprisen for bilen, og i det hele taget har der udfra de modtagne oplysninger ikke være tale om embedsmisbrug i nogen af sagerne”, siger personalechefen.

Jan Weidekamp oplyser dog, at der er konstateret nogle få tilfælde, hvor brandvæsenets medarbejdere har været anvendt til privat kørsel. Men de tilfælde ligger over 10 år tilbage i tiden, og derfor er de ifølge personalechefen ikke længere relevante.

Brandvæsenets ledelse, tillidsfolk, FOA og personalechefen skal mødes om et halvt år for at vurdere effekten af den plan for et bedre arbejdsmiljø, som beredskabschefen i den kommende tid skal føre ud i livet.

Annonce