141 SINE-terminaler i brug under fyrværkeribrand

Eksplosionen og den efterfølgende storbrand i et ulovligt fyrværkerilager i St. Andst udløste en større brand- og redningsindsats med deltagelse af næsten 100 redningsfolk. Dermed blev der også travlhed på SINE-nettet, hvor man nåede op på at have 141 terminaler tilsluttet. De tre master, som dækkede området, ekspederede i alt 2.490 gruppekald under den akutte fase af indsatsen.

Alarmen fra St. Andst indløb kl. 10.50, og Vejen Kommunes indsatsleder, Henning Holm, rykkede ud sammen med slukningstog fra Falck i Vejen og Brørup samt Kolding Kommunes beredskab i Lunderskov – i alt 25 mand.

Brandens karakter og omfang gjorde det dog nødvendigt at tilkalde yderligere assistance, så i alt kom 96 redningsfolk i arbejde. Og de kommunikerede alle på skadestedssæt 53. ”Jeg beder politiet om helt præcist det nummer, fordi tallet kræver en meget præcis udtale – og dermed sikrer vi, at alle forstår det første gang. Og vi er i politikreds fem, så vi er vant til at vælge skadestedssæt, som begynder med fem”, fortæller indsatsleder Henning Holm.

Under indsatsen taler de forskellige indsatsledere sammen på talegruppen ISL 53, mens kommandostadet på stedet, KST, kommunikerer på talegruppen 53 KST. Holdlederne taler med deres egne folk på egne talegrupper.

”Hvis man tager de store briller på, så går kommunikationen perfekt. Hvis man skal være rå og ærlig, så er der småfejl. Vi er jo både brandfolk, politifolk og sundhedspersonale. Og der er selvfølgelig nogle små skønhedsfejl – som at finde den rigtige talegruppe”, siger Henning Holm.

Køretøjer på vej mod indsatsområdet bliver koblet til kommunikationen fra vagtcentralen, så de er opdateret på indsatsen, når de ankommer. Gruppekaldene sikrer samtidig, at alle får de relevante beskeder. ”Og som indsatsleder behøver jeg ikke høre holdlederen tale med mandskabet. Det er utrolig dejligt i forhold til i gamle dage, hvor vi fik det hele ind i ørerne”, siger Henning Holm.

Henning Holm fortæller også, at han undervejs manglede en pulje med ekstra radioer – nogle han lige kunne tage fra indsatsledervognen og give til tilkaldte entreprenører med kraner og slamsugere, så de også kunne høre, hvis området pludselig skulle rømmes i en fart. Imidlertid blev de store maskiner alligevel sendt væk af politiets teknikere, som skulle sikre spor.

Henning Holm roser SINE for lydkvalitet, dækning, filtrering af baggrundsstøj og organiseringen af talegrupper. Men sådan har han ikke altid haft det. ”Jeg har været den største SINE-hader. Jeg er jo gammel i gårde, og jeg syntes, at de gamle radioer virkede godt. Alt det nye med skadestedssæt virkede besværligt. Men jeg var jo nødt til at sætte mig ind i sagerne. Og nu synes jeg altså, SINE er godt. Bedre end godt”, siger Henning Holm.

Dansk Beredskabskommunikation i Glostrup overvåger brugen af SINE-nettet. Her viser statistikken, at der før alarmen gik, i gennemsnit var otte gruppekald i timen i området omkring St. Andst. Under indsatsen var der i gennemsnit 208 gruppekald i timen eller fire hvert minut. I alt tre master sørgede for dækning SINE-nettets dækning i området.

I perioden kl. 8.00-20.00 blev der lørdag den 8. oktober 2011 registreret 2.490 gruppekald i St. Andst. Der var op til 141 terminaler tilsluttet SINE-nettet.

Annonce