Skatteminister ønsker helt at fritage deltidsbrandfolk for krav om dagsbeviser

Når deltidsbrandfolk i dag anvender en firmabil til at køre til brandstationen for at rykke ud, så gør momsreglerne, at de skal købe et særligt dagsbevis. En nyt lovforslag indebærer, at beviset ikke længere skal købes på forhånd, men skatteministeren vil gerne gå videre og helt fritage deltidsbrandfolk fra kravet om dagsbeviser. Men det kræver godkendelse fra EU.

Hvis deltidsbrandfolk som led i deres normale hverv anvender en firmabil, som er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse (gulpladebil), og der er foretaget fradrag for moms ved anskaffelsen, er de omfattet af vægtafgiftsloven. Men kørsel til brandstationen er ikke erhvervsmæssig anvendelse – det er privat kørsel.

Derfor skal deltidsbrandfolkene i dag købe dagsbeviser til privat kørsel. Dagsbeviset skal imidlertid købes forud for kørslen og medbringes under kørslen, så beviset kan fremvises for politiet eller Skatteforvaltningen ved kontrol. Men deltidsbrandfolk har ikke tid til at købe et dagsbevis inden udrykningen, og med et nyt lovforslag vil reglerne blive ændret, således at dagsbeviset fremover kan købes efter udrykningen.

Men skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil gerne gå endnu længere:

”Jeg har et ønske om at fritage deltidsbrandmænd m.v. for at købe dagsbeviser i de situationer, hvor de tilkaldes til en udrykningskørsel, men det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt”, fortæller skatteministeren.

Har særlig undtagelse fra EU-regler

De nuværende regler stammer fra EU’s momssystemdirektiv. Her er udgangspunktet, at der er fuld fradragsret for moms på køb af biler, hvis de er indkøbt udelukkende til erhvervsformål. Såfremt bilen anvendes til privat brug, bortfalder fradraget, og der skal betales fuld moms af bilen. Danmark har dog fået en helt særlig tilladelse fra EU, som muliggør køb af et dagsbevis.

Dagsbeviset kan købes, hvis en bil – indkøbt til erhvervsformål – anvendes til privat kørsel, og dermed kan anvendelsen ske, uden at fradragsretten bortfalder. Men umiddelbart rækker tilladelsen ikke til, at det er muligt at fritage deltidsbrandfolk helt fra at købe dagsbeviser.

”Jeg har derfor rettet henvendelse til EU-Kommissionen med henblik på at finde en model, som fritager den omhandlede kørsel for køb af dagsbeviser, uden at det påvirker momsfradragsretten. Denne proces må dog forventes at tage lidt tid, og derfor foreslås den nuværende ændring gennemført her og nu, da den foreslåede model stiller deltidsbrandmænd bedre end de nuværende regler, hvor man skal købe dagsbevis, inden man kører til udrykning”, oplyser Karsten Lauritzen.

Annonce