Kriminalforsorgen må nu køre udrykningskørsel

Køretøjer fra landets fængsler må nu udstyres med blå blink og sirener, og køretøjerne må køre udrykningskørsel i forbindelse med særlige personbevogtningsopgaver. Desuden er der fra månedsskiftet indført en helt ny mulighed for, at køretøjer, som eskorteres af politiet, kan anvende blå blink og sirener, selv om de ikke er registreret som udrykningskøretøjer.

Det er Justitsministeriets særlige udrykningsbekendtgørelse, som er blevet ændret, således at mulighederne for udrykningskørsel er udvidet.

Den første udvidelse giver Kriminalforsorgen mulighed for at lade fængsler og arresters køretøjer indregistrere som udrykningskøretøjer og udstyre dem med blå blink og sirener. Disse køretøjer må derefter foretage udrykningskørsel, hvis det af ”tungtvejende sikkerhedsmæssige hensyn” skønnes nødvendigt i forbindelse med særlige personbevogtningsopgaver. Det understreges i bekendtgørelsen, at køretøjerne ikke må køre udrykningskørsel i andre sammenhænge.

Den anden udvidelse er en større nyskabelse, som giver mulighed for, at køretøjer, der ikke er synet og indregistreret til udrykningskørsel, må ”fremføres med udrykningssignaler”. Det kan ske, hvis de pågældende køretøjer som led i en politimæssig opgave eskorteres af politiet under anvendelse af udrykning. Forudsætningen er, at politiet efter en konkret sikkerhedsmæssig vurdering finder det nødvendigt, at også det eskorterede køretøj anvender udrykningssignaler.

De nye regler trådte i kraft den 1. august 2014.

Annonce