Smartere brandslukning ødelægger langt mindre

Nye skånsomme og effektive slukningsmetoder kan blive til stor glæde for skadelidte borgere – og for forsikringsselskaberne. Brandfolk kan nemlig bekæmpe en brand, så det går mindre ud over værdierne på brandstedet. Det er ideen bag nyudviklet undervisningsmateriale til brandfolk i brug af skånsomme slukningsmetoder.

Bygningsbrande giver ofte markante ødelæggelser. Bygninger og ejendele bliver skadet af ilden, men især af sod og slukningsvand. Særligt brugen af store mængder slukningsvand kan give omfattende ødelæggelser på brandstedet og de nærmeste omgivelser, f.eks. sive ned gennem flere lejligheder i en ejendom. I 2021 var der 22.000 brandskader på bygninger og godt 19.000 på indbo og løsøre. Det kostede forsikringsselskaberne over 3,2 mia. kr. i erstatninger.

Man kan ikke altid undgå at bruge store mængder slukningsvand. Men i mange tilfælde kan man angribe en brand, så der ikke opstår helt så omfattende følgeskader bagefter. Det er ideen bag nyudviklet undervisningsmateriale til brandfolk i brug af skånsomme slukningsmetoder. De nye slukningsmetoder kombinerer viden om brandfysik, slukningsredskaber, bygningskonstruktioner og betydningen af samarbejdet mellem redningsberedskabet, følgeskadefirmaer og forsikringsselskaber.

Det er Beredskab Øst, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Østifterne, der sammen med F&P (brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskaber) har gennemført projektet, der altså nu er klar med nyt undervisningsmateriale til brandfolk.

Nyt fokusområde for beredskabet

”Der kommer sjældent nyt undervisningsmateriale til brandfolk, så materialet er virkelig efterspurgt. Derudover er der fokus på værdiredning og reflekteret brug af slukningsmidler og vand, hvilket er et nyt fokusområde inden for redningsberedskabet”, fortæller viceberedskabsdirektør Michael K. Andersen fra Beredskab Øst, der har deltaget i projektet.

Opgaven med at situationsbedømme en brand og en indsats kan være omfattende og ske under stort pres. Indsatslederen skal i hver enkelt situation vurdere, hvorvidt et angreb mod branden skal være offensivt – med aktiv brandslukning; eller defensivt – ved fjernelse af værdier væk fra branden.

”Det er her et klassisk handlepres udfoldes. Indsatslederen skal ud af flere løsninger vælge netop dén løsning, der er mindst indgribende eller belastende for den skadelidte. I denne proces er det afgørende, at selve formålet med redningsberedskabets indsats står klart; at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet – og at dette ikke i alle tilfælde kan ske med en traditionel slukningsindsats”, siger brigadechef Martin Thomsen, der chef for Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.

Undervisningsmaterialet kan ses her.

Annonce