Stor interesse for at deltage i nyt beredskab

Op til sommerferien havde Sydvestjysk Brandvæsen inviteret fastboende og gæster på Mandø til et orienteringsmøde, hvor øens styrkede beredskab blev præsenteret og demonstreret. Som supplement til de lokale brandfolk vil man gerne have de gæster, der ofte er på øen, til at kunne træde til med en hjælpende hånd, og godt 30 interesserede var mødt frem til orienteringsmødet.

Baggrunden for orienteringsmødet var et ønske om at styrke beredskabet på øen yderligere. For selv om det eksisterende beredskab har vist sig at fungere endda rigtig godt, når der opstår brand, er det også en kendsgerning, at det tager tid, inden hjælpen fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe kan være fremme. Derfor er det meget vigtigt, at førsteindsatsen – som Mandøs eget beredskab og beboere står for – fungerer optimalt.

Sydvestjysk Brandvæsen har allerede styrket materiellet på øen, der har sit eget faste brandkorps. Men som assistance til de lokale brandfolk har Sydvestjysk Brandvæsen ønske om, at de gæster, der ofte er på øen, kan træde til med en hjælpende hånd.

Derfor var der indbudt til orienteringsmøde og demonstration, hvor beredskabschef Jens Mølgaard, viceberedskabschef Kjeld Tauman, beredskabsinspektør Niels Holm og beredskabsinspektør Thomas Laugesen orienterede om det lokale beredskab, alarmering, indsats fra fastlandet og det materiel, der er til stede på øen.

Kan få assistance med helikopter

Jens Mølgaard slog fast, at det lokale beredskab fungerer godt, men han nævnte også, at det tager tid, inden hjælpen kan nå frem fra fastlandet. Kjeld Tauman fortalte, at hvis ikke, der kan køres til Mandø fra stationen i Ribe, er der en aftale med Flyvestation Skrydstrup om helikopterassistance, så fire brandfolk plus en holdleder og udstyr kan flyves til øen. Og Niels Holm fortalte bl.a., at der gennemføres fire årlige øvelser i brandslukning på Mandø, så beboerne hele tiden kan være opdaterede.

Godt 30 interesserede deltog i orienteringen, og der var stor tilfredshed blandt deltagerne – både med orienteringen og med muligheden for at se det brandslukningsmateriel, der er til rådighed på øen. Og fra brandvæsnets side var der stor glæde over, at så mange var mødt op og viste interesse for sagen.

18-årige Mads er flyttet fra øen for at få en uddannelse, men han er ofte hjemme, og han prøvede at få røgdykkerudstyr på. ”Det var ikke spor besværligt, og det tør jeg godt tage på, hvis det bliver nødvendigt. Det er fint, at de kommer og viser, hvad der er på øen, og det er dejligt, at der er nogen, der vil hjælpe os”, lød det fra Mads, da han igen var kommet af med røgdykkerudstyret.

Det er i øvrigt et udstyr, der kun skal bruges for at undgå indånding af røg, når de lokale brandfolk slukker ild udefra. Skal der trænges ind i brændende huse, skal der uddannede røgdykkere til.

Indsatsdragter ligger parat

Også Solvej og Erik Sørensen var glade for orienteringen og demonstrationen af materiellet. Parret har de sidste ti år haft sommerhus på øen, og de opholder sig ni måneder om året i huset. ”Det er vigtigt, at vi ved noget om materiellet og hvordan det fungerer, selv om vi naturligvis håber, at vi aldrig får brug for den viden”, lød det enstemmigt fra parret.

På brandstationen er der vakuumpakkede indsatsdragter med hjelme og støvler, som ikke-brandfolkene i givet fald kan bruge. De faste brandfolk har deres indsatsdragter hjemme.

Info og foto: Hasse Jørgensen

Annonce