Teknisk fejl: Sirener aktiveret i hel politikreds

Foto: Rigspolitiet

I forbindelse med en brand i Ringsted har Midt- og Vestsjællands Politi udsendt en beredskabsmeddelelse og anmodet om sirenevarsling på tre specifikke sirener i Ringsted by. Ved en fejl har Østjyllands Politi – der administrerer sirenevarslingen i hele landet – aktiveret sirenerne i hele Midt- og Vestsjællands politikreds.

I alt blev 97 sirener aktiveret. I de byer, hvor der fejlagtigt har været varslet, er der blevet afvarslet – og derfor har sirenerne lydt igen.

Sirenevarslingen gælder altså kun borgerne i Ringsted by, hvor man skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og tænde for radioen.

Ved ubehag skal man søge lægefaglig hjælp eller i meget akutte tilfælde ringe 112.

Annonce