Udlicitering har givet markant hurtigere brandudrykninger

Falck-stationen i Rønne

Sidste år valgte Bornholms Regionskommune at udliciteret det operative beredskab til Falck og Beredskabsstyrelsen. Og det har haft en særdeles positiv effekt på afgangstiderne, hvor andelen af rettidige udrykninger er steget fra 67 pct. til 88 pct. Særligt i Rønne afgår brandkøretøjerne i dag meget hurtigt, mens Beredskabsstyrelsen har udfordringer med autosprøjten i Allinge.

I 2014 blev hele det operative beredskab på Bornholm overgivet til eksterne leverandører. Falck – der i forvejen varetog brandslukningen i slukningsdistrikt Nexø – overtog slukningsopgaven i Rønne, mens Beredskabsstyrelsen Bornholm overtog opgaven i distrikt Allinge.

En ny opgørelse fra Bornholms Regionkommune viser afgangstiderne i perioden fra september 2014 til juni 2015, hvor slukningsopgaven udelukkende er blevet varetaget af de to eksterne leverandører. Og i denne periode er 88 pct. af brandkøretøjerne afgået inden for de 5 minutter, som er lovgivningens krav. Det er en markant forbedringer i forhold til 2013, hvor kun 67 pct. af brandkøretøjerne afgik rettidigt.

Hurtige udrykninger i Rønne

I Rønne afgår Falcks autosprøjte nu rettidigt i 95 pct. af tilfældene, mens tallet for stationens 1. tankvogn er 89 pct. og for redningsliften er 100 pct. Stationens 2. tankvogn rykker rettidigt ud i 77 pct. af tilfældene. I Allinge – hvor de fleste deltidsbrandfolk har forladt beredskabet efter at Beredskabsstyrelsen overtog brandslukningen – har Beredskabsstyrelsen lidt flere udfordringer med at få autosprøjten afsted, da den kun afgik rettidigt i 71 pct. af tilfældene. Til gengæld afgik tankvognen rettidigt i 100 pct. af tilfældene.

På Falcks brandstation i Nexø afgik autosprøjten rettidigt i 89 pct. af tilfældene, mens der var større udfordringer med tankvognene. 1. tankvogn afgik således rettidigt i 58 pct. af tilfældene, mens 2. tankvogn havde en rettidighed på 50 pct. Nexøs HSE afgik rettidigt ved 87 pct. af udrykningerne.

Forventer endnu bedre tal

Tilsyneladende er forbedringerne i afgangstiderne ikke afsluttet. Regionskommunen forventes nemlig, at overholdelsen af kravene til afgangstiden forbedres yderligere, idet der er en klar tendens i de senere måneder.

Således er der i det seneste kvartal samlet set alene tale om tre udrykninger, hvor afgangstiden ikke er under 5 minutter.

Annonce