Uenighed om udrykningstiderne ved storbrand

Der er almindelig enighed om, at en teknisk fejl på alarmcentralen i København forsinkede indsatsen med ca. 14 minutter, da en mindre brand i et skur mandag udviklede sig til en voldsom brand i Restaurant Mikkelgaards selskabslokaler på Strandvejen. Men her hører enigheden op. Brandvæsenet mener nemlig, at deres udrykning var fremme indenfor tidskravene, mens vidner mener, at også brandudrykningen var forsinket. |

Ifølge Søllerød-Hørsholm Brandvæsens opgørelse modtog alarmcentralen kl. 16.48 det første opkald om branden, og kl. 16.50 blev første alarm afgivet til vagthavende indsatsleder og brandfolkene. Kl. 16.57 var indsatslederen fremme, men det kunne konstateres, at der var gået noget galt ved alarmeringen, og kl. 17.00 sendte alarmcentralen endnu en alarm til brandfolkene. Først ved det tredje forsøg, kl. 17.04, går alarmen imidlertid igennem, og 17.07 afgår første køretøj fra Hørsholm brandstation. Det er fremme kl. 17.11, syv minutter efter alarmen.

Men vidner på brandstedet modsiger flere af tidsangivelserne fra Søllerød-Hørsholm Brandvæsen. Ifølge vidnerne ankom Søllerød-Hørsholm Brandvæsens autosprøjte kl. 17.16 (12 minutter efter alarmen), stigevognen ankom kl. 17.18 (14 minutter efter alarmen) og tanksprøjten ankom 17.20 (16 minutter efter alarmen). Kl. 17.20 var der ifølge vidner vand på det første strålerør fra autosprøjten. Kl. 17.42 ankom der yderligere en pionervogn fra brandvæsenet, og kl. 18.05 en personvogn.

Efter den gældende lovgivning skal brandvæsenets førsteudrykning være fremme på brandstedet indenfor 10 minutter i områder med tættere bebyggelse.

Beredskabschef Jesper Djurhuus fra Søllerød-Hørsholm Brandvæsen oplyser til BeredskabsInfo, at brandvæsenets tidsangivelser bygger på oplysninger, der er registreret hos alarmcentralen i København. Brandkøretøjernes afgangstider fra brandstationen og ankomsttider på brandstedet registreres manuelt ved, at mandskabet trykker på en knap på radioen, når de afgår fra brandstationen og når de er ankommet til brandstedet. Derefter registreres tidspunktet på alarmcentralen i København.

Annonce