Rudersdal-Hørsholm og Lyngby-Taarbæk overvejer tættere samarbejde

Arkivfoto: Brandstationen i Hørsholm

Naboberedskaberne Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen og Lyngby-Taarbæk Brandvæsen vil sondere mulighederne for at nærmere samarbejde. Formålet med de indledende analyser er at fastslå, om kommunegrænsen – og dermed de nuværende udrykningsområder – forhindrer, at borgerne får den hurtigst mulige hjælp. Et samarbejde kan omfatte fælles udrykninger til særlige brandobjekter samt fælles specialtjenester.

Ifølge Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen har de to naboberedskaber indledt en sondring af mulige samarbejdsområder. Et samarbejde kunne f.eks. indebære, at der ved alarmer fra bygninger med mange mennesker sammensættes en udrykning fra begge brandvæsener. Desuden skal det undersøges, om brandvæsenerne kan samarbejde om forskellige specialtjenester, så begge brandvæsener ikke længere skal drive alle typer af specialtjenester.

I forvejen er det fælleskommunale Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen i dialog med nabokommunen Allerød om at lade Allerød indgå i det fælles brandvæsen. Her er man i første omgang ved at undersøge, hvilke områder og opgaver, der umiddelbart kan samarbejdes om, f.eks. overflytning af Allerød Kommunes nødkald til den døgnbemandede vagtcentral på brandstationen i Søllerød. Desuden overvejes etablering af en nødbehandler- og rådighedsvagt i Allerød, således at de tre kommuner fremover betjenes af fire vagter, som disponeres af vagtcentralen. Der arbejdes endvidere for, at Allerød Brandvæsen fremover alarmeres fra alarmcentralen for Storkøbenhavn på lige fod med Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen, ligesom det undersøges, om Allerød med fordel kan opsige deres kommuneabonnement hos Falck og i stedet løse de opgaver i et samarbejde med Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen.

Overvejelserne om et egentligt fælles beredskab er indtil videre udsat, indtil den landsdækkende strukturanalyse foreligger.

Annonce