Præhospital

Minister: Falck bestemmer selv sprogkrav til polakker

Det bliver helt op til Falck selv at bestemme, hvilke sprogkrav der skal stilles til de polske reddere, som Falck har planer om at anvende i den danske ambulancetjeneste, oplyser indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Derimod skal Sundhedsstyrelsen vurdere, om reddernes faglige kvalifikationer er tilstrækkelige til, at de kan fungere som assistenter, behandlere eller paramedicinere i den danske ambulancetjeneste.

Præhospital

Falcks polske reddere er upopulære hos Dansk Folkeparti

Falcks planer om at anvende polske reddere til at bemande danske ambulancer er ikke populære hos Dansk Folkeparti, der nu vil have undervisningsministeren til at undersøge sagen. Falck mangler ambulanceuddannede reddere i store dele af landet, men især i hovedstadsområdet har Falck store problemer med bemandingen. Derfor planlægger redningskorpset at hente 20 medarbejdere fra Falcks egen ambulancetjenesten i Polen til Danmark – selv om man endnu ikke har afklaret, om deres uddannelse overhovedet kan bruges i Danmark.

Præhospital

Ambulancefolk kunne ikke et ord dansk

“Det er uacceptabelt at tyske reddere ikke kan et ord dansk”. Det siger Jesper Andersen fra Falck i Sønderborg, efter han i går blev blev sendt ud til en færdselsulykke, som krævede assistance fra tyske ambulancer. Det er avisen Der Nordslesviger, der skriver om Jesper Andersens kritik af de tyske reddere fra Flensborg Brandværn efter en større trafikulykke på Krusåvej vest for Rinkenæs i går, hvor en familie på fem kørte galt.

Præhospital

Tvivl om ansvar for ambulancebehandling

Hvem har egentlig ansvaret, hvis noget går galt under behandlingen af en patient i en ambulance? Det hersker der en vis tvivl om, efter at ambulancebehandlere med de nye niveau 2 og 3 uddannelser er blevet underlagt Patientklagenævnet, således at patienter kan klage til nævnet over fejlbehandlinger i ambulancetjenesten. Patientklagenævnet har nemlig en anden opfattelse af ansvarsfordelingen i en ambulance end landets største ambulancetjeneste, Falck.

Præhospital

Niveau 3 redderuddannelse klar til start

Indenfor et år vil de første egentlige danske paramedicinere – eller niveau 3-reddere – være uddannet. Paramedicinerne får et hidtil uset kompetenceniveau, bl.a. får de mulighed for at bruge en lang række mediciner, som i dag kun må benyttes af læger. Desuden er det tanken, at de skal kunne færdigbehandle en række patientgrupper. Konceptet for niveau 3-uddannelsen blev for nyligt vedtaget af forretningsudvalget for det Nationale Udvalg for Præhospital Uddannelse (NUPU).

Præhospital

Sygetransporter skal ikke køres af ambulancefolk

Fremover skal de liggende sygetransporter i København ikke længere udføres af personale med ambulanceuddannelse. Som den første ambulancetjeneste i Danmark vil Københavns Brandvæsen lade de ikke-akutte liggende sygetransporter blive udført af personale, som udelukkende har en kort uddannelse indenfor transport af bevægelseshæmmede.