Brandvæsen

Nye dækningsområder for beredskabscentre

Kommunalreformens nye streger på landkortet har også fået betydning for beredskabscentrenes dækningsområder. Alle Beredskabsstyrelsens operative centre, med undtagelse af Beredskabsstyrelsen Bornholm, vil opleve ændringerne, når de rykker ud til støtte for de kommunale beredskaber. Den overordnede prioritet i de nye dækningsområder har været køretiden, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Brandvæsen

Minister skal redegøre for ytringsfrihed i Beredskabsstyrelsen

Forsvarsminister Søren Gade (V) skal nu give en redegørelse for indholdet i den “mundkurv”, som Beredskabsstyrelsens ledelse tilsyneladende har udstyret medarbejderne med i forbindelse med forhandlingerne om en ny beredskabsaftale. Samtidig bliver Søren Gade bedt om at kommentere sagen set i lyset af den kritik, som han selv har fået af ombudsmanden for et forsøg på at begrænse en ansats ytringsfrihed.

Brandvæsen

Regeringen vil flytte Beredskabsstyrelsen til Bernstorff Slot

Når Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse nedlægges, så skal Beredskabsstyrelsens administration overtage bygningerne til afløsning for de nuværende lokaler i Birkerød. Det er et af forslagene i regeringens udspil til en beredskabsaftale for perioden 2007-2010. Regeringen lægger også op til, at den statslige finansiering af de ni støttepunkter skal ophøre, og at kommunerne i stedet skal tilbydes at anvende materiellet vederlagsfrit.

Brandvæsen

Uro i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsens øverste ledelse har givet styrelsens medarbejdere besked på, at de ikke må udtale sig til medierne om regeringens udspil til de kommende beredskabsforhandlinger. Det har fået skolechef Bjarne Kjems til at reagere: I går rundsendte han en e-mail til samtlige ansatte i Beredskabsstyrelsen, hvor han citerer fra justitsminister Lene Espersens (K) vejledning om ytringsfrihed til offentligt ansatte fra september i år. Samtidig opfordrer Bjarne Kjems sine kolleger til at benytte sig af den ytringsfrihed.

Brandvæsen

To af beredskabets skoler truet af nedlæggelse

Beredskabets to skoler ved København skal nedlægges og uddannelsen af indsatsledere samles i Sønderjylland. Samtidig skal forsvaret og Hjemmeværnet overtage lederuddannelserne i det civile redningsberedskab. Det fremgår ifølge Berlingske Tidende af regeringens udspil til nyt fire-årigt beredskabsforlig. Hvis regeringens udspil bliver en realitet, så bliver skolechef Bjarne Kjems’ job nedlagt – kort tid efter, at forsvarsministeren blev kritiseret af ombudsmanden for at have givet Bjarne Kjems en næse for kritik af regeringens beredskabspolitik.

Brandvæsen

Danmarks atomberedskab smuldrer

Selv om Danmark har noget af verdens mest avancerede måleudstyr til at finde radioaktivt nedfald og bombemateriale, så kan det stort set ­ikke bruges til at beskytte befolkningen i en krisesituation. Der er nemlig alt for få personer, der kan betjene udstyret og analysere måleresultaterne. I tilfælde af radioaktive bomber, vil hylende sirener over hele landet advare befolkningen og få dem til at gå inden døre. Til gengæld er der ingen, der hurtigt kan fortælle befolkningen, hvor alvorlig bestrålingen er, eller hvordan man kan fjerne den igen.

Foto: Rigspolitiet
Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen indskærper procedurerne

Beredskabsstyrelsen har nu afsluttet den interne undersøgelse, der blev iværksat efter fundet af et udkast til analyseresultater fra Odense-sagen. Analysen var bestilt af Politimesteren i Odense. Undersøgelsen viser, at en tidlig version af analyseresultaterne efter alt at dømme ved en menneskelig fejl er blevet kasseret sammen med almindeligt papiraffald.

Brandvæsen

Beklager fund af papirer med analyseresultater

Beredskabsstyrelsens direktør, Frederik Schydt, beklager fundet af analyseresultater fra Odensesagen. Hændelsen vil nu blive undersøgt til bunds. Udkastet til en rapport fra Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab med analyseresultater fra Odensesagen blev i weekenden fundet uden for Kemisk Beredskabs kontorer ved Universitetsparken i København, oplyser BT.

Brandvæsen

Ombudsmand kritiserer minister for pres på skolechef

Det var ikke efter reglerne da Forsvarsministeriet i fjor sendte et brev til en offentlig ansat der havde skrevet et kritisk indlæg i en avis. Og det var heller ikke efter reglerne da forsvarsminister Søren Gade offentligt kritiserede manden for at have skrevet læserbrevet. Begge dele måtte virke som et pres for den offentligt ansatte. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen, i en udtalelse som indeholder kritik af Forsvarsministeriet og forsvarsminister Søren Gade.

Brandvæsen

Næse til forsvarsminister hilses velkommen

Ingeniørforeningen (IDA) hilser det velkommen, at forsvarsminister Søren Gade og Forsvarsministeriet nu får en næse af Folketingets ombudsmand. Næsen bliver givet, fordi ministeren forsøgte af give et IDA-medlem mundkurv på. “Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, slår fast, at offentlige ansatte også har en ytringsfrihed. Det har vi sådan set ikke været i tvivl om i IDA. Men det har forsvarsministeren tilsyneladende. Derfor er vi meget tilfredse med ombudsmandens udtalelse”, siger Leif Dyrmose, formand for Ansatte Ingeniørers Råd i Ingeniørforeningen.