Præhospital

Korrekt placerede hjertestartere redder liv

Korrekt placerede hjertestartere kan forbedre mulighederne for at overlevelse for de gennemsnitligt 3.500 danskere, der hvert år får hjertestop uden for hospital. I en ny rapport anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der opsættes hjertestartere i tætbefolkede områder og i tyndtbefolkede områder med relativt lange responstider for ambulancer.

Præhospital

Skal regionerne betale for at henvise til private hjertestartere?

I dag er næsten 4.000 hjertestartere tilmeldt det såkaldte hjertestarternetværk. Dermed kan regionernes AMK-vagtcentraler se de 4.000 hjertestarteres placering – og henvise anmelderne til nærmeste hjertestarter, når der ringes 112 om hjertestop. Men når en hjertestarter har været i brug, skal den have nye pads (engangs-elektroder), og det har rejst et nyt spørgsmål: Skal regionerne betale for nye pads, når AMK-vagtcentralerne har henvist en anmelder til at benytte en privat hjertestarter? Regionerne er uenige om svaret.

Præhospital

Succes for forsøg med AED-enhed hos brandvæsen

Siden 1. september 2005 er Århus Brandvæsen rykket ud til hjertestop i Århus midtby med en særlig AED-enhed (akutenhed med hjertestarter). Og ifølge en foreløbig evaluering af forsøgets første tid, så har det været en succes. Akutenheden har haft særdeles korte reponstider, hvor enheden har været fremme på mellem 30 sekunder og fem minutter, og ved 482 ud af de i alt 615 udrykninger var enheden fremme før ambulance/lægebil. Mandskabet har iværksat generel førstehjælp, og i 36 tilfælde er der skabt frie luftveje, givet kunstig åndedræt eller givet hjertemassage. I fire tilfældet er der defibrilleret, og tre af disse patienter var stadig i live 30 dage efter sygdomstilfældet. Herudover har enhedens personale ofte assisteret ambulancepersonalet.