Præhospital

Paramedicinere skal bemande socialt udrykningskøretøj

Det præhospitale beredskab i København bliver nu udvidet med et social udrykningskøretøj. Det nye køretøj skal fremover disponeres til socialt udsatte grupper og hjemløse, hvor mange af de ambulancekørsler, som rekvireres via 112, ofte har en social karakter snarere end en sundhedsfaglig. Udrykningskøretøjet skal bemandes med en paramediciner.

Præhospital

Endegyldigt slut med akutlægebiler i Region Sjælland

Et bredt politisk flertal i Region Sjælland har taget evalueringen af det nye præhospitale beredskab i regionen til efterretning. Dermed har politikerne også nikket til evalueringens konklusion om, at den avancerede præhospitale behandling skal udføres af paramedicinere med rådgivning og supervision fra lægen på AMK-vagtcentralen i Slagelse – og ikke af akutlæger.

Præhospital

Region Sjælland får krav til paramediciner-responstider

Når nye kontrakter for ambulancekørslen i Region Sjælland træder i kraft i februar 2016, så vil der som noget nyt være servicemål for paramedicinernes responstid. Hidtil har der kun været servicemål for ambulancernes generelle responstid, men det nye servicemål skal sikre hurtigere udrykning i de situationer, hvor der er behov for avanceret præhospital indsats.

Præhospital

Debatten om sjællandske akutlægebiler blusser op igen

Inden sommerferien skal Region Sjælland tage stilling til, om det nuværende præhospitale setup skal videreføres. Regionen valgte forrige år at satse på paramedicinere frem for akutlæger, og den forestående evaluering får nu debatten til at blusse op igen. En forsker mener, at Region Sjælland er for tyndt befolket til at lægebiler giver mening, men lægerne er uenige.

Præhospital

Flere paramedicinerambulancer på Lolland-Falster

To ambulancer på Lolland-Falster er netop blevet opgraderet til paramedicinerambulancer, og dermed er Lolland-Falster det område i Danmark, hvor der er flest paramedicinere pr. indbygger. Med de to opgraderede ambulancer er seks ud af de syv døgnambulancer på Lolland og Falster nu bemandet med paramedicinere.

Præhospital

Danmark har nu 448 paramedicinere

De fleste regioner satser på paramedicinere som en vigtig del af det præhospitale beredskab, og der er nu uddannet 448 paramedicinere i Danmark. Det viser en opgørelse fra regionerne. Flest paramedicinere er der i Region Hovedstaden, hvor der er blevet uddannet 170 paramedicinere, mens der i Region Sjælland er uddannet 126. Region Midtjylland har færrest paramedicinere.

Præhospital

Ny paramedicinerbil fik genoplivet patient med hjertestop

I sommerperioden har der været indsat en særlig paramedicinerbil i Oksbøl-området, efter at Forsvaret af spareårsager besluttede, at den lokale akutlægebil – der bemandes med læger fra Oksbøllejren – skulle holde sommerferie. Og det ekstra beredskab har været en succes med 42 udrykninger, herunder blandt andet en udrykning til en patient med hjertestop, der fik reetableret puls og vejrtrækning på stedet.

Præhospital

Ingen autorisationsordning for paramedicinere

Paramedicinere vil næppe få en autorisationsordning på samme vis som blandt andet læger, tandlæger, kiropraktorer og jordemødre. Det er Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, som har spurgt sundhedsminister Astrid Krag, om ministeren vil arbejde for, at der etableres en autorisationsordning for paramedicinere, da de er en del af sundhedsvæsnet. Men Sundhedsstyrelsen mener ikke, at der er et behov.

Præhospital

Yderligere seks byer kan få paramedicinerambulancer

De seneste år har især Region Hovedstaden og Region Sjælland satset på paramedicinerambulancer, men nu kan der også være paramedicinerambulancer på vej i seks byer i Region Midtjylland. En paramedicinerambulance koster årligt ca. 750.000 kr. mere end en almindelig ambulance, men paramedicinerne kan sikre, at mere avancerede behandlinger kan igangsættes hurtigere i patientforløbet. Paramedicinere kan således på lægelig delegation blandt andet give smertestillende medicin, modgift ved overdosis samt kvalmestillende og vanddrivende medicin.

Præhospital

Forsøg med sygeplejerskebemandet paramedicinerbil forlænges

Et forsøg med at lade en anæstesisygeplejerske rykke ud sammen med en paramediciner i Thy-Mors-området bliver nu forlænget med et halvt år, således at det først afsluttes i sommeren 2012. Flere måneder inden forsøget slutter, vil der dog foreligge en evalueringsrapport fra Dansk Sundheds Institut – en evalueringsrapport, som bliver den første større undersøgelse af, om det er hensigtsmæssigt, at anæstesisygeplejersker indgår i det præhospitale akutberedskab.