Præhospital visitation giver væsentligt færre ambulancekørsler

Region Hovedstaden har haft succes med et forsøg, hvor en paramediciner revurderer de ambulancekørsler, som AMK-vagtcentralen har visiteret som kørsel B. Som led i forsøget kører paramedicineren i nogle tilfælde ud til borgeren, og tallene viser, at kun 22 pct. af kørslerne blev fastholdt som B-kørsler. I resten af tilfældene blev der visiteret til anden respons, egentransport eller egen læge.

Formålet med pilotprojektet Præhospital Visitator har været at reducere responstiderne og skabe en større sammenhæng mellem Region Hovedstadens AMK-vagtcentral, ambulancepersonalet og de kommunale akutteams.

Samarbejde om at finde løsning

I pilotprojektet blev der foretaget en sekundær visitation. Efter at det sundhedsfaglige personale på AMK-vagtcentralen havde foretaget en første og primær vurdering, blev opgaver, som var blevet visiteret til en B-kørsel, således revurderet af en paramediciner. Paramedicineren kørte i en række tilfælde ud til borgeren for at vurdere tilstand og behov.

Sammen med borgeren blev der på stedet fundet den bedste løsning i forhold til videre behandling. Pilotprojektet viste ifølge Region Hovedstaden, at dette af borgerne blev betragtet som en ekstra service – og en hjælp til at imødekomme den enkeltes behov.

Pilotprojektet, som var begrænset i tid og omfang, viste endvidere, at:

  • 22 pct. af B-kørslerne, som den præhospitale visitator blev sendt på, blev fastholdt som B-respons.
  • 37 pct. blev visiteret til anden transport med lavere respons, herunder egen transport til akutmodtagelse eller akutklinik.
  • 41 pct. blev ikke indbragt til hospital, men blev henvist til egen læge eller egenomsorg efter råd og vejledning.
Udvidelse på vej

Pilotprojektet bliver i år udvidet. Region Hovedstaden anvender i første omgang egne, udvalgte paramedicinere til opgaven samt egne køretøjer.

Pilotprojektet vil løbende blive evalueret. Er der den forventede effekt med frigørelse af ambulanceberedskaber og dermed bedre responstider, vil projektet blive videreført i større skala. I givet fald vil de eksterne leverandører blive inddraget, hvis de er interesseret. Ambulanceleverandørerne er for nærværende ikke forpligtet til at påtage sig denne nye opgave.

Annonce