Præhospital

Læger kan godt stoppe udsigtsløse genoplivningsforsøg telefonisk

Det er en helt normal procedure i hele landet, at en paramediciner har telefonisk kontakt med en læge i situationer, hvor paramedicineren vurderer, at genoplivningsforsøg er udsigtsløse. Efter en beskrivelse af patientens status kan lægen så beslutte, at behandlingen skal indstilles, oplyser Dansk Paramedicinsk Selskab, der derfor undrer sig over, at en læge i Region Sjælland har kritiseret en paramediciner, som har fulgt netop den procedure. Og både Dansk Paramedicinsk Selskab og 3F undrer sig i stigende grad over lægernes fremgangsmåde med at fremsætte anonym kritik i medierne.

Præhospital

Reddere: Vi slår ikke patienter ihjel

Der er intet, der tyder på, at paramedicinerne har begået fejl i de 17 cases, som en gruppe læger i går brugte som argument for at genindføre lægebemandede akutbil i Region Sjælland. Det mener Reddernes Udviklingssekretariat i 3F, der understreger, at der i de lægelige tilbagemeldinger i ambulancejournalerne ikke er påpeget fejl.

Præhospital

Reddere: Evaluering af lægehelikopterordning rejser nye spørgsmål

En akutlægehelikopter kan indgå som et meningsfuldt supplement til det eksisterende præhospitale beredskab. Det er konklusionen på evalueringen af lægehelikopteren i Ringsted, og den konklusion anerkender 3F, der organiserer størstedelen af de danske ambulancereddere, og Reddernes Udviklingssekretariat. Men de to organisationer mener også, at evalueringen rejser en række spørgsmål.