Brandvæsen

Køge Kommune bevarer brandstationen i Køge by i ny dimensioneringsplan

Tidligere på året måtte Køge Kommune opgive den dimensioneringsplan, som ellers var vedtaget af politikerne. Planen byggede på en lukning af brandstationen i Køge by, men det kunne kun lade sig gøre, hvis afgangstiden blev øget – og det ville Beredskabsstyrelsen ikke acceptere. Nu er kommunen så klar med en ny dimensioneringsplan, hvor Køge fortsat skal have en brandstation, men hvor det samlede vagtberedskab reduceres med en holdleder og tre mand.

Brandvæsen

Brandvæsenerne er blevet hurtigere – men mange har stadig problemer

De danske brandvæsener blev sidste år mærkbart hurtigere til at rykke ud. På landsplan steg andelen af udrykninger, som overholder kravet om afgang fra brandstationen inden for 5 minutter, således fra 89 procent til 92 procent. Men i en del kommuner er der stadig store problemer. Landets dårligste afgangstider finder man i Næstved, hvor næsten halvdelen af udrykningerne er forsinkede, mens omkring hver tredje udrykning i Fredensborg, Helsingør, Hjørring, Langeland, Middelfart, Skive, Syddjurs og Vordingborg kommer for sent af sted. Se listen over afgangstiderne i alle landets kommuner.

Brandvæsen

Afgangstider skal nu drøftes mellem partierne bag beredskabsaftalen

Sidste år var meldingen fra Forsvarsministeriet, at en afskaffelse af kravet om en afgangstid for brandudrykningerne på højst 5 minutter var nært forestående, men nu er sagen tilsyneladende sparket til hjørne. I hvert fald vil forsvarsminister Nick Hækkerup (S) først drøfte sagen med de politiske partier, som står bag den nuværende beredskabsaftale – og dermed skal de enkelte partier tage stilling til, om der fortsat skal stilles krav til afgangstiderne.

Brandvæsen

Stor usikkerhed om afskaffelse af krav til brandvæsenernes afgangstider

For et år siden meddelte Forsvarsministeriet, at ministeriet i en kommende bekendtgørelse ville afskaffe kravet om, at brandudrykningerne skal afgå fra brandstationen senest 5 minutter efter modtagelsen af alarmen. Kort tid efter blev den nye bekendtgørelse også sendt i høring, men siden da er der ikke sket noget, og selv beredskabets centrale myndighed, Beredskabsstyrelsen, kender i dag ikke status på bekendtgørelsen – sagen ligger nemlig i Forsvarsministeriet. Imens skaber usikkerheden på området store problemer hos en række kommuner, som er i gang med at revidere deres dimensioneringsplaner, men som ikke ved, om kravet om en afgangstid på 5 minutter bliver afskaffet eller ej. Senest er Køge Kommune blevet tvunget til at opgive en dimensioneringsplan, som ellers var godkendt af byrådet.

Brandvæsen

5.000 protesterer mod lukning af brandstation

Hele 5.195 borgere fra Esbjergs nordlige forstæder protesterer mod, at beredskabskommissionen vil lukke brandstationen i Sædding inden en ny og bedre placeret station er klar. De mange borgere har skrevet under på en protest til Esbjerg Kommune, og antallet af underskrifter svarer til, at omkring 60 procent af alle husstande i lokalområdet har skrevet under på protesten. Brandfolkene mener, at den lavere responstid, som brandstationen i Sædding har i det nordlige del af Esbjerg, kan betyde forskellen mellem liv og død.

Brandvæsen

Fire ud af fem brandudrykninger i Næstved er forsinkede

Lovgivningens krav til udrykningstid bliver ikke overholdt fire ud af fem gange, når de deltidsansatte brandfolk i Næstved kører på udrykning. Det viser den redegørelse, som beredskabschef Flemming Nygaard har sendt til borgmester Henning Jensen (S) og de øvrige byrådspolitikere, efter at Beredskabsstyrelsen har kritiseret brandvæsenets udrykningstider. En del brandfolk har anskaffet knallerter for at nå hurtigere frem til brandstationen, men brandfolkene mener, at flere fuldtidsansatte brandfolk er den eneste løsning på problemet.

Brandvæsen

Dansk Folkeparti ønsker statsligt brandvæsen

Landets brandvæsener er for dårlige til at samarbejde, og det giver unødigt lange ventetider på hjælpen i områder, hvor en brandstation fra nabokommuner i virkeligheden kunne være hurtigst fremme – og derfor bør staten overtage ansvaret for brandvæsenerne. Det mener Dansk Folkepartis kommunalordfører og formand for Kommunaludvalget, Hans Kristian Skibby.

Google Streetview
Brandvæsen

Falck skal redegøre for langsom udrykning

Der gik 16 minutter inden første slukningskøretøj var fremme, da der 1. august udbrød brand i en carport på Ahornvej i Lynge, og det betegner beredskabschefen som “utilfredsstillende”. Derfor skal Falck nu redegøre for forløbet. Branden nåede at brede sig til en anden carport og var begyndt at brede sig til et hus, da brandvæsenet fra Allerød nåede frem.

Google Streetview
Brandvæsen

Fejl i udkald af brandfolk forsinkede udrykning

Det var først og fremmest en fejl i forbindelse med udkaldet af brandfolk, som den 20. juli førte til, at brandudrykningen fra Falck i Ringkøbing blev forsinket og blandet andet derfor var 24 minutter om at nå frem til en prøvealarm, som den lokale beredskabschef havde arrangeret. Det fremgår af en redegørelse fra Falck. Ifølge redegørelsen bliver kun tre af de fire udkaldsgrupper i Ringkøbing normalt alarmeret ved melding om bygningsbrand, hvilket til dagligt er rigeligt, men i ferieperioden var det meningen, at alle fire grupper skulle alarmeres. Det skete imidlertid ikke den pågældende dag.