Brandvæsen

Brandfolk fremlægger spareforslag som alternativ til stationslukning

På tirsdag udløber fristen for at komme med høringssvar til Vejle Kommunes plan om at lukke brandstationerne i Børkop og Bredsten. Brandfolkene i Børkop, som tydeligt har givet udtryk for deres utilfredshed med udsigten til lukning af brandstationen, har allerede indsendt deres høringssvar, og her fremlægger brandfolkene to spareforslag, som ifølge brandfolkenes regnestykke giver samme besparelse, som hvis brandstationen lukkes.

Brandvæsen

Brandfolk i Hornsyld truer atter med opsigelse

15 deltidsansatte brandfolk i Hornsyld er blevet så vrede over den behandling, deres station har fået af Hedensted Kommune, at de er klar til at slukke sirenen, brænde deres jobkontrakt og forlade jobbet. Det er kun en måned siden brandfolkene fik ny arbejdsgiver i form af Vejle Brandvæsen, og nu har Hedensted Kommune ændret de distrikter, stationerne i området har ansvar for, så Hornsyld har mistet 40 pct. af sit distrikt til stationen i Klakring.

Brandvæsen

Kommune køber Falck-station

Byrådet i Hedensted Kommune har besluttet at købe Falck-stationen i Hornsyld. Dermed sikrer Hedensted Kommune, at der fortsat kan være både et ambulanceberedskab og et brandvæsen i Hornsyld – som det har været i mere end 70 år. Aftalen med Falck Danmark A/S indebærer, at Falck fortsat anvender den gamle hovedbygning til ambulanceberedskabets mandskab og materiel.

Brandvæsen

Vejle klar med redningsdykkere

Efter ca. et års forberedelse og uddannelse bliver der 15. februar etableret et redningsdykkerberedskab hos Vejle Brandvæsen. Det betyder, at det bliver muligt at rykke ud med en dykker, hvis der f.eks. kører en bil i havnen. Der er ikke noget lovkrav om, at de kommunale beredskaber skal have et dykkerberedskab, men beredskabskommissionen i Vejle har alligevel ønsket beredskabet etableret.

Brandvæsen

Prøvealarmeringer: Seks dumpede, otte bestod

Redningsrådet gennemførte 14 prøvealarmeringer i 3. kvartal 2004, og seks brandvæsener dumpede, mens otte bestod. Det viser Redningsrådets rapporter, som BeredskabsInfo har fået aktindsigt i. 43% af brandvæsenerne dumpede altså i 3. kvartal, og dermed ligger dumpeprocenten højere end ved prøvealarmeringerne i 2. kvartal, hvor 37% dumpede.

Præhospital

Tilsynsrådet: Brandvæsen må ikke køre ambulancer|

Hvis Vejle Kommune overtager en del af ambulancekørslen i Vejle Amt, vil det være i strid med de kommunale regler. Det er konklusionen i et svar fra Tilsynsrådet for Vejle Amt til Vejle Kommune. I starten af september spurgte Vejle Kommunes jurister selv Tilsynsrådet, om det var i orden at byde, hvis ambulancekørslen blev sendt i udbud, men ifølge Tilsynsrådet er det ikke en af de opgaver, som en kommune kan byde på hos andre offentlige myndigheder.