Lettere for små redningskorps at få udrykningstilladelse

Der er udsigt til, at det bliver lettere for de mindre redningskorps at få udrykningstilladelse til ambulancer og brandkøretøjer. Mens Falck og Dansk Autohjælp har generelle udrykningstilladelser, skal de mindre redningskorps som f.eks. Ambulix i Sorø søge om individuel tilladelse til hvert enkelt køretøj, og på grund af en lang ekspeditionstid kan det forsinke indsættelsen af nye køretøjer med op til fem måneder. Men nu er Rigspolitiet snart klar med en løsning, som justitsminister Lene Espersen skal tage stilling til.

For et års tid siden klagede Ambulix til Konkurrencestyrelsen over reglerne, som Ambulix fandt konkurrenceforvridende. Konkurrencestyrelsen bad efterfølgende både Justitsministeriet og Rigspolitiets færdelsafdeling om at kigge nærmere på reglerne, men siden da er der ikke sket noget i sagen. Nu er der imidlertid udsigt til, at det indenfor kort tid vil blive lettere at få udrykningstilladelse. Rigspolitiet er nemlig klar med en løsning, som indenfor få uger ventes forelagt justitsministeren.

Rigspolitiets løsning indebærer, at der fremover skelnes mellem forskellige køretøjstyper, således at nogle vil kunne godkendes og sættes i drift med det samme, mens andre stadig skal gennem en individuel sagsbehandling.

Annonce