Mere præcise adresser skal redde liv

Fremover bliver det nemmere at finde vej i ingenmandsland, og det kan redde liv. Allerede i denne måned får kolonihaver, feriecentre og uformelle boligområder således præcise adresser, og senere på året følger blandt andet tekniske anlæg som vindmøller og transformatorstationer. Dermed vil både ambulancer og brandvæsen bedre kunne finde vej.

Danmark har et godt system med adresser, men der er stadig hvide pletter på landkortet. For eksempel mangler der adresser i mange kolonihaver, i storcentre, i baggårde med småerhverv, på hospitaler og universiteter og i store industriområder. Det kan blive fatalt i en situation, hvor det skal gå stærkt.

”For ambulancer, brandbiler og politi kan få minutters forsinkelse afgøre liv og død, og derfor er det afgørende, at de kan finde frem til den rigtige adresse, når det brænder på. Opgaven med at skabe bedre adresser var derfor en af de første, jeg tog fat på, da jeg tiltrådte som minister. Jeg er glad for, at alle brikkerne nu er faldet på plads, så kommunerne kan gå i gang med at lave præcise adresser, der hvor de mangler”, siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Borgerne får indflydelse på valget af de nye adresser

Kommunerne går nu i gang med at kontakte ejere, lejere, og administratorer i de områder, hvor der er for få adresser. Det skal sætte gang i en dialog om, hvilke adresser, der giver mest mening.

”Det er vigtigt at kommunerne og dem, der bruger adresserne, har en god dialog om de nye adresser. Det kan for eksempel være, at en kolonihaveforening allerede bruger nogle oplagte interne vejnavne for at finde rundt mellem kolonihaverne – og gerne vil bruge dem som officielle vejnavne. Det vil kommunen selvfølgelig lytte til, før de beslutter, hvad den officielle adresse skal være” siger Carsten Hansen.

Arbejdet med at lave de nye adresser starter i maj 2014 og forventes afsluttet i løbet af 2015. Herefter vil der være en løbende opgave i kommunerne med at vedligeholde adresserne.

”Adresser er en dynamisk størrelse, og de vil uvægerligt ændre sig i takt med at geografien ændrer sig – for eksempel når der bygges nyt eller rives ned og nye veje kommer til. Derfor har kommunerne også en vigtig opgave i at vedligeholde adresserne”, siger Carsten Hansen.

Annonce