Akutbil spares væk

Google Maps
Falck-stationen i Skagen

Fra næste år er det slut med den akutbil i Skagen, som blev indsat efter en række sager, hvor der var lang ventetid på hjælp, når den lokale ambulance var optaget. Ved at nedlægge akutbilen vil Region Nordjylland spare omkring 2,3 mio. kr. om året. Til gengæld skal der investeres i flere ordninger med 112-akuthjælpere.

Region Nordjylland har efter udbud indgået en ny aftale med Falck om ambulancekørsel og liggende sygetransport. Den aftale bygger på et uændret serviceniveau, men samtidig er det lykkedes at opnå en besparelse på ca. 4,7 mio. kr. om året.

Den besparelse er imidlertid ikke nok, så i en ny budgetaftale er der opnået enighed om at nedlægge akutbilen i Skagen. Det vil give en besparelse på 2,3 mio. kr. i 2015. Samtidig vil regionen undersøge muligheden for at omlægge akutbilen i Hals, så ordningen bliver mere fleksibel. Ifølge regionen muliggøres besparelserne af en ny placering af ambulancerne som følge af ambulanceudbuddet.

Partierne bag budgetaftalen er også enige om, at regionens ordninger med 112-akuthjælpere er en stor succes, så derfor vil man afsætte midler til at starte flere ordninger i 2015. I alt investeres der 0,5 mio. kr. i dette område.

Annonce