Ambulancebehandler frikendt for uagtsomt manddrab

En 47-årig ambulancebehandler fra Ringsted er ved byretten i Sorø blevet frifundet for uagtsomt manddrab på en 85-årig kvinde, der i januar måned døde i forbindelse med en overførsel fra Ringsted Sygehus til Slagelse Centralsygehus.

Ved afhentning af patienten på Ringsted Sygehus fik hverken ambulancebehandleren eller ambulanceassistenten at vide, at den 85-årige havde en ventrikel-sonde gennem næsen og ned i mavesækken, men de blev orienteret om, at patienten hidtil havde fået ilt og fortsat skulle have det i ambulancen. I ambulancen satte behandleren ilt til det, han troede var et næse-kateder, men der blev derved pumpet ilt ned i den 85-årige kvindes mavesæk. Hun fik i løbet af kort tid hjertestop, og døde trods genoplivningsforsøg.

Sundhedsstyrelsen har siden konstateret, at Ringsted Sygehus ikke har begået nogle fejl eller har noget ansvar i forløbet – heller ikke selvom sygehuset ikke har nogle skriftlige retningslinier for, hvornår en patient skal have lægeledsagelse under en ambulancetransport eller for hvordan og om hvad ambulancefolk skal orienteres om inden en sådan transport.

Spørgsmålet som retten skulle tage stilling til var således om behandleren burde have vidst eller sørget for at vide at sonden ikke kunne bruges til ilt, eller om behandlerens handling kunne undskyldes i en sådan grad at han ikke kunne dømmes for uagtsomt manddrab. Og retten valgte altså at frikende behandleren.

Annonce