Ambulancekørsel gav stort millionoverskud til Roskilde Kommune

Arkivfoto: Lasse Christiansen

I februar 2016 ophørte Roskilde Brandvæsens ambulancekørsel for Region Sjælland efter to tabte udbud. Men den tabte ambulancekørsel giver et hul i kommunekassen i Roskilde, for nye tal viser, at kontrakten med Region Sjælland var en særdeles god forretning for Roskilde Kommune. I de seneste kontrakters løbetid har kommunen således fået et overskud på hele 14 mio. kr.

Roskilde Brandvæsen har i mange år udført ambulancekørslen i Roskilde-området, og efter den forrige udbudsrunde vandt brandvæsenet desuden opgaven i Greve-, Solrød- og Køge-området. I de seneste to udbud tabte brandvæsenet imidlertid til Falck, og pr. 31. januar 2016 var det slut med Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste – i hvert fald i denne omgang.

At køre ambulancer for Region Sjælland har imidlertid været en særdeles god forretning for Roskilde Brandvæsen. Hidtil har brandvæsenet ikke oplyst om økonomien i ambulancekørslen, men nye tal viser, at der i den samlede kontraktperiode fra 2010 til 2016 blev sendt et overskud på 14,1 mio. kr. i kommunekassen.

Kontraktperioden startede godt nok med et underskud på 3,2 mio. kr. i 2010, hvor kontrakterne blev startet op. Fra 2011 til 2015 var der imidlertid et samlet overskud på 18,2 mio. kr., mens 2016 har givet et underskud på 1 mio. kr. Underskuddet i 2016 skyldes, at der i år har været en lang række omkostninger i forbindelse med afviklingen af såvel personale som bygninger.

Det store samlede overskud skyldes ifølge Roskilde Kommune, at den risikopu6lje, der var indregnet i Roskilde Brandvæsens tilbud, ikke er blevet anvendt.

Økonomien for ambulancekørslen har i hele perioden været en del af Roskilde Kommunes regnskab. Efter overgangen til Østsjællands Beredskab i efteråret 2015 har Østsjællands Beredskab stået for den daglige drift af ambulancekørslen, men økonomien vedrørende ambulancekørslen har dog stadig været en del af Roskilde Kommunes regnskaber. Dermed er det også Roskilde Kommune selv – og ikke Østsjællands Beredskab – der nu skal finde 1 mio. kr. på budgettet til at dække underskuddet.

Annonce