Ambulancer har fået nye opgaver under corona-krisen

Foto: Hans Christian Strikert

Ambulancepersonalet i Region Midtjylland har fået nye opgaver og andre arbejdsvilkår i forbindelse med corona-epidemien. En række patienter bliver i øjeblikket visiteret til indlæggelse med ambulance på baggrund af symptomer, som kan skyldes COVID-19, men ambulancepersonalet vurderer på stedet, om patienterne skal indlægges eller kan blive i eget hjem.

Patienterne visiteres af egen læge efter telefonisk kontakt, og for at styrke vurderingen sendes ambulancen hjem til patienten. Ambulancepersonalet undersøger patienten og vurderer på stedet, om patienten skal indlægges eller kan blive i eget hjem. Reddernes vurdering af, om patienten kan blive hjemme, konsulteres altid med en præhospital speciallæge.

”Vi undersøger patienten grundigt og vurderer, om han eller hun har behov for den hjælp, der kan gives på hospitalet. Mange patienter med COVID-19-symptomer kan sagtens blive hjemme i vante rammer, mens de bliver raske, og vil foretrække det, hvis det vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarligt”, fortæller speciallæge Allan Bach, som er ledende overlæge for Region Midtjyllands akutlægebiler og ambulancer.

Det vil ofte være yngre, ellers raske patienter, der kan forblive i eget hjem, mens patienter, der er over 70 år eller har anden svær sygdom, altid vil blive kørt til hospitalet.

Bruger værnemidler ved COVID-19-symptomer

I ambulancetjenesten bliver der i øvrigt i denne tid taget ekstra forholdsregler, for at redderne ikke skal blive smittet med corona-virus – og dermed heller ikke selv bliver smittespredere.

Ambulancepersonalet prøver før ankomst at afklare, om en patient har symptomer på COVID-19. Hvis det er tilfældet, bruger ambulancepersonalet værnemidler i form af overtræksdragt, handsker, mundbind og briller eller visir. Patienten får også udleveret et mundbind.

”Formålet med de nye procedurer er at give patienten det bedste forløb samt at undgå risiko for smitte for alle parter. Patientens liv og førlighed skal stadig reddes, så vi giver selvfølgelig al den hjælp, patienten har brug for, i nogle tilfælde altså blot iklædt beskyttende værnemidler”, forklarer Allan Bach.

Annonce