Antallet af alvorlige fyrværkeriskader faldt for tredje år i træk

Der blev i alt behandlet 228 personer med fyrværkerirelaterede skader ved sygehusene i Danmark i døgnene omkring nytår. Næsten alle skaderne var forårsaget af godkendt fyrværkeri. Der var 27 alvorlige skader, hvilket er lidt færre end sidste år, hvor der var 30 alvorlige skader, mens der året før var 36.

Det er Ulykkes Analyse Gruppen på ortopædkirurgisk afdeling ved OUH Odense Universitetshospital, som traditionen tro har opgjort antallet af fyrværkeriskader på landsplan i de to døgn den 31. december 2019 og 1. januar 2020.

Tallene viser, at af de 27 alvorligere skader skete 9 af skaderne for børn og unge under 18 år. Mænd og drenge udgjorde 80 pct. af de skadede. Andelen med alvorlige skader var ca. lige stor blandt mænd og kvinder (ca. 12 pct.). Syv piger fik alvorlige skader (en under 15 år og en på 15-17 år), de resterende 18 med alvorlige skader var mænd. De 27 alvorlige skader forårsagedes af raketter (8), batterier (7), romerlys bomberør fontæner og lign. (6), mens kun 3 skete med ikke- godkendt/ulovligt fyrværkeri (3 andet og uoplyst).

Ti med alvorlige skader var tilskuere, 17 havde selv antændt fyrværkeriet.

Mange børn fik skader

Børn under 15 havde 28 pct. af skaderne, de 15-17-årige havde 16 pct. og de 18-25-årige 20 pct., så to tredjedele af alle var igen unge under 26 år.

Brugen af beskyttelsesbriller var meget forskellig efter alder. Kun omkring halvdelen af børn under 15 år samt 39 pct. af de 15-17-årige, 18 pct. af de 18-35-årige og 19 pct. af de, der var over 35 år, havde briller på. Tallene omfatter kun de tilskadekomne – man kender ikke den samlede brug af beskyttelsesbriller for alle i nytåret.

Ulykkes Analyse Gruppen opsummerer selv statistikken således:

”Selvom der fortsat er mange skader, og niveauet er som sidste år, så er det glædeligt, at antal alvorlige skader falder for tredje år i træk. Raketter er også i år ansvarlige for en tredjedel af skaderne. Fyrværkeriskader sker for mænd (80 pct.). Kun ca. 3 af 10 mænd og kvinder benyttede beskyttelsesbriller. Blandt de alvorlige skader er raketter, batterier, bomberør og romerlys ansvarlige for 20 af de 27 skader, mens ulovligt fyrværkeri kun har givet to alvorlige skader. Vi finder det bekymrende, at halvdelen af de alvorligt tilskadekomne igen er under 18 år og ca. en fjerdedel under 16 år”.

Annonce