Antallet af ambulanceudrykninger fortsætter med at stige

Presset på den danske ambulancetjeneste stiger støt, og de seneste år er de akutte ambulanceudrykninger øget mærkbart i alle fem regioner. I løbet af blot fire år er antallet af udrykninger pr. 1.000 indbyggere på landsplan således steget fra 31 til 36, og senest viser nye tal fra Region Midtjylland en stigning på 4 pct. i 2017.

Som led i en analyse af det præhospitale område har Region Syddanmark opgjort udviklingen i antallet af A-kørsler – det vil sige ambulancekørsel med udrykning, hvor patientens tilstand vurderes livstruende eller muligt livstruende. Analysen omfatter perioden 2013-2016, og antallet af kørsler er opgjort pr. 1.000 indbyggere.

Region Sjælland har flest udrykninger

På landsplan har der været en stigning fra 30,6 udrykninger pr. 1.000 indbyggere i 2013 til 35,5 i 2016. Og der er en mærkbar stigning i alle de fem regioner:

  • Region Midtjylland: Fra 26,8 i 2013 til 31,6 i 2016.
  • Region Nordjylland: Fra 33,9 i 2013 til 38,3 i 2016.
  • Region Syddanmark: Fra 33,9 i 2013 til 41,9 i 2016.
  • Region Sjælland: Fra 42,8 i 2013 til 46,3 i 2016.
  • Region Hovedstaden: Fra 24,2 i 2013 til 28 i 2016.
Fortsat stigning i Midtjylland

Nye tal fra Region Midtjylland viser, at stigningen i antallet af udrykninger fortsætter. I 2017 var der således 3,9 pct. flere A-kørsler, svarende til 1.660 flere udrykninger, så der i alt var 44.691 udrykninger.

For de mindre hastende, med stadig akutte, B-kørsler var stigningen endnu mere markant. Her rykkede de midtjyske ambulancer i 2017 ud 39.785 gange, hvilket var 3.500 flere end i 2016 – svarende til en stigning på 9,6 pct.

Annonce