Budgetaftale: Vil ikke betale for at uddanne redderelever til andre regioner

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Næste år vil Region Midtjylland øge andelen af ambulanceredderelever fra 5 pct. af redderne til 7 pct. Regionen har afsat 2,3 mio. kr. til etablering af et ekstra uddannelseshold, men indtil videre gælder bevillingen kun for 2023. Regionspolitikerne har nemlig besluttet, at de vil følge udviklingen i de andre regioner, så Midtjylland ikke ender med at uddanne elever til resten af landet.

I dag er der i alle regioner en alvorlig mangel på ambulancereddere. Derfor konkurrerer de fem regioner og deres ambulanceoperatører også internt om at tiltrække nok medarbejdere til at bemande deres egne ambulancer.

Regionspolitikerne i Region Midtjylland er tydeligvis bekymrede for, at en investering i at uddanne flere redderelever vil medføre, at andre regioner kan lukrere på de kommende ambulancereddere. Så når de i budgetaftalen for 2023 afsætter 2,3 mio. kr. til et ekstra hold af redderelever, så noterer politikerne også følgende:

”Uddannelse af ambulancereddere er en opgave, der skal løses på tværs af regionerne, da behovet for ambulancereddere er en generel udfordring. Forligspartierne ønsker derfor en opfølgning på elevoptaget i de øvrige regioner, inden et permanent løft af elevoptaget revurderes i forbindelse med budget 2024.”

Udover pengene til flere redderelever har Region Midtjylland afsat en generel pulje på 5 mio. kr. til yderligere indsatser på det præhospitale område. Pengene skal udmøntes, når der foreligger en præhospital robusthed.

Annonce