Debat: Kan ”ris” fra borgerne pludselig blive til en formel klage over en redder?

Arkivfoto: Thomas Voss

Borgerne i Region Hovedstaden har mulighed for at komme med ris og ros til ambulanceredderne i regionen. Men regionen skelner ikke mellem uformelle tilkendegivelser om ”ris” og formelle klager over en ambulanceredder. Derfor er det uklart, om der reelt er tale om en klage, skriver fællestillidsmand Andreas Keil fra Hovedstadens Beredskab i dette debatindlæg.

Af Andreas Keil, fællestillidsmand i Hovedstadens Beredskab

På hjemmesiden for Akutberedskabet i Region Hovedstaden har borgerne mulighed for at give ambulancepersonalet “ris & ros”. Dette er ikke at sammenligne med en formel klage, hvilket regionen også informerer om.

Hvis man ønsker at indgive “ris & ros”, foregår det via Borger.dk. Man har som borger også mulighed for at indgive en formel klage, og hvis man ønsker dette, skal man skrive direkte til Region Hovedstaden.

Blev behandlet som en klage

I forbindelse med en tjenstlig samtale blev jeg som fællestillidsmand opmærksom på ordet “ris” i en borgerhenvendelse. Men jeg kunne samtidig se, at Akutberedskabet i Region Hovedstaden havde kategoriseret den som en borgerklage.

Det er ikke ofte, jeg møder ordet “ris” i borgerhenvendelser, og når det bruges, er det oftest, fordi man bevidst ønsker at undgå ordet ”klage”. Derfor var jeg også i tvivl om, hvorvidt der var tale om en “ris & ros”-henvendelse via Borger.dk, eller en formel klage indgivet direkte til Region Hovedstaden.

Jeg kontaktede derfor Region Hovedstaden, og Akutberedskabet i regionen informerede mig om, at de kategoriserer ris og klager ens, nemlig som klager. Jeg har også klart fået det indtryk, at det er en praksis, som man har benyttet længe. Det mener jeg er stærkt bekymrende.

Borgere, som ønsker at indgive “ris”, risikerer mod deres vilje at klage over ambulancepersonale. Borgerne risikerer derved, at de bliver taget til indtægt for noget, de ikke ønsker.

Ligeledes er der risiko for, at vi har ambulancereddere, som er blevet afskediget på baggrund af klager, som reelt er “ris”. Derved kan der være tale om usaglige afskedigelser. Det er også muligt, at der er mange reddere, som går rundt med tjenstlige advarsler, som er tildelt på et forkert grundlag.

Bør ændre praksis

Tjenstlige samtaler og advarsler er noget, som psykisk påvirker medarbejderne meget, og derfor er det fuldstændig uacceptabelt, hvis de er afholdt eller tildelt på et grundlag, som ikke eksisterer.

Jeg vil kraftigt anbefale Akutberedskabet i Region Hovedstaden at ændre praksis. Ligeledes opfordrer jeg ambulancereddere i Region Hovedstaden, som har modtaget borgerklager, til at overveje at få afklaret, om der reelt var tale om en klage.

Annonce