I orden at ambulancen ikke kører patienten til det ønskede sygehus

Selv om en patient har en aftale med et bestemt sygehus om, at patienten skal henvende sig dér, såfremt der opstår problemer efter en operation, er det i orden, hvis en ambulancebehandler vælger at følge den lokale driftsstandard og bringe patienten til det nærmeste, egnede sygehus. Det fastslår Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Disciplinærnævnet har behandlet en klage fra en kvinde, som i 2010 fik en gastric bypassoperation på grund af overvægt. Hun klagede efterfølgende over fire elementer i forbindelse med operationen og den opfølgende behandling, herunder ambulancetransporten, da hun på grund af det, der senere viste sig at være en lækage, blev indlagt to dage efter operationen.

Klagen har resulteret i kritik af to læger, men derimod finder disciplinærnævnet ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandleren.

De relevante dele af afgørelsen gengives uforkortet herunder:

”Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

2.  At <****> ikke modtog en korrekt behandling af ambulancebehandleren i ambulancen den 6. januar 2010.

Det er hertil blandt andet oplyst, at ambulancebehandleren ikke ville køre <****> til Sygehus 2 på trods af, at hun skulle henvende sig der, såfremt der opstod problemer efter operationen. Det er yderligere anført, at ambulancebehandleren ikke ville se på papirerne fra Sygehus 2, og at <****> blev kørt til Sygehus 1, <****>.

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt

Ambulancen med ansvarlig ambulancebehandler <****> blev sendt til <****>s adresse den 6. januar 2010 kl. 23.18. Meldingen lød på stærke mavesmerter. Turen var bestilt af alarmcentralen som en kørsel 1, hvilket betyder akut kørsel med udrykning. Ambulancen ankom til adressen kl. 23.31.

Ifølge udtalelse til sagen fra ambulancebehandler <****> blev <****> ved ankomsten fundet siddende foroverbøjet på en stol, hvor hun klagede højlydt over smerter i maveregionen. Ambulancebehandler <****> gik straks i gang med at undersøge <****> og kunne efter kort tid konkludere, at hendes ABC ikke var truet. Ambulancebehandler <****> vurderede igen situationen, da <****> var kommet ind i ambulancen. Ud fra sin driftsstandard valgte han en kørsel 2 til det nærmeste sygehus, i dette tilfælde Sygehus 1, <****>.

Der blev målt vitalparametre kl. 23.44. Pulsen var 101, blodtrykket 104/72, vejrtrækningsfrekvensen 29, iltmætning i blodet (saturation) 95 %, der var normale pupilforhold, og <****>s bevidsthedstilstand var også normal (GCS 15). Under transporten til Sygehus 1 i <****> var der ikke væsentlige ændringer i <****>s tilstand.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at ambulancebehandler <****> foretog relevante undersøgelser, og at det kunne konkluderes, at <****> var ABC-stabil, det vil sige, at der ikke var problemer med åndedræt, kredsløb eller andet, som kan true en patients tilstand.

Det fremgår af udtalelse til sagen fra korpslægen, at der findes en driftsstandard, udarbejdet af den præhospitale leder i Region <****> og <****>, som er bindende for redderne. Driftsstandarden forpligter redderne til at køre en akut patient til det nærmeste, egnede sygehus. Ellers vil ambulanceberedskabet blive svækket i et defineret, geografisk område, da der på et givet tidspunkt kan være for mange ambulancer på vej til fjernt beliggende sygehuse, hvilket er en situation, som ambulanceberedskabet ikke er dimensioneret til.

Det fremgår videre af korpslægens udtalelse, at ambulancebehandler <****> ud fra driftsstandardens bestemmelser, sygehusenes specialer og sin vurdering af <****>s akutte tilstand valgte at køre til det nærmest egnede sygehus, i dette tilfælde Sygehus 1, <****>. På transporttidspunktet var der desuden udpræget snevejr med meget dårlig fremkommelighed på vejene mod øst, hvorimod vejforholdene mod vest var væsentlig bedre.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at ambulancebehandler <****> ved sit valg af sygehus fulgte de udstukne retningslinier, som ifølge driftsstandarden er gældende for ambulancebehandlere.

På baggrund af ovenstående finder disciplinærnævnet således samlet, at ambulancebehandler <****> handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af <****> den 6. januar 2010.”

Annonce