Debat: Lad ambulancepersonale stå for disponeringen af ambulancer

Arkivfoto

Hvad enten man sidder og disponerer ambulanceturene, eller er en af dem der modtager turene i ambulancerne, så er den gensidige forståelse altafgørende for, at opgaven kan løses optimalt. Derfor bør disponenterne på regionernes AMK-vagtcentraler have en ambulancefaglig baggrund. Det skriver Thomas Brücker fra FOA i dette debatindlæg.

Af Thomas Brücker, sektornæstformand for Teknik- og Servicesektoren i FOA

”Er du speditør, eller har du erfaring med logistik og disponering fra andre jobs, kan det være at jobbet som teknisk kørselsdisponent er noget for dig”.

Sådan begynder et stillingsopslag på Facebook fra Region Midts vagtcentral. De søger såkaldte disponenter: Det er, som navnet antyder, dem som sidder og disponerer ambulancer, liggende sygetransporter, akutlægebiler og akutlægehelikoptere, når borgere ringer 112

Allerede i første linje hopper kæden af for mig, for hvis man virkelig vil gøre noget på det præhospitale område for at sikre både borgere en god service, men også i høj grad give medarbejderne i ambulancerne mulighed for at gøre et godt arbejde, så er en speditør ikke den rette profil til dette område.

Det stillingsopslag viser med al ønskelig tydelighed, at man ikke tænker ambulancer som noget, der har med mennesker at gøre, men snarere at man ser dem som en masse gule containere på hjul indeholdende en opgave, der skal løses som en del af en større logistisk kabale.

Sådan kan man også godt vælge at se på det.  Men så bliver resultatet altså også derefter, for man glemmer hele den menneskelige og den relationelle faktor. Og det er faktisk den allervigtigste.

Savner synergien

Det at disponere ambulancer er til tider et meget presset job. Der skal holdes mange bolde i luften, og ofte skal der også prioriteres imellem vigtige og trængende ture, hvis ikke der er et ledige folk og vogne.

Samtidig er det helt afgørende, at dem, der disponerer, har et tæt og godt samarbejde med ambulancepersonalet, og en af de vigtigste forudsætninger for det er, at der er en gensidig forståelse for og viden om det arbejde, vi faktisk laver.

Det gælder både det arbejde, vi laver på en vagtcentral, og det, der sker ude i ambulancerne.

Jeg er selv tidligere paramediciner, og har arbejdet i en delt alarm-/vagtcentral- og ambulancestilling i Københavns Brandvæsen, dengang de selv havde egne ambulancer og selv stod for disponeringen.

Den synergieffekt, der var imellem disse tre ben af det præhospitale område, var helt unik, fordi man kunne trække alle ens erfaringer ind i arbejdet, hvad enten det var på gaden eller inde på alarm-/vagtcentralen.

Hvad enten man sidder og disponerer ambulanceturene, eller er en af dem, der modtager dem i ambulancerne, så er den gensidige forståelse altafgørende for, at opgaven kan løses optimalt.

Derfor skal der ikke søges efter speditører og andre logistik-medarbejdere til lige netop denne opgave. Her skal regionerne søge efter erfarent ambulancepersonale, som kan indgå enten som fast personale på en vagtcentral eller i en kombinationsstilling, hvor der både køres ambulance og arbejdes på en vagtcentral.

Vil også skabe bedre muligheder for ældre medarbejdere

Det er jo også sådan, at man i højere og højere grad bruger ambulancepersonale til at besvare de akutte 112-opkald, og at denne opgave oftest er fysisk placeret samme sted som vagtcentralen.

Med en struktur, hvor alarm- og vagtcentral er placeret samme sted, og hvor man samtidig har ansat en stor del af ambulancepersonalet selv, så er der alle muligheder for at skabe den synergieffekt, som branchen har brug for.

Udover at det giver det fagligt bedste produkt for både borgere og ansatte, så skabes der også stillinger, som sikrer, at ældre medarbejdere kan få den fysiske og mentale afveksling, der er behov for i et fag med ekstremt stort pres.

Mit håb er at vi snart ser et stillingsopslag, der i stedet starter sådan her:

”Har du en ambulancefaglig baggrund, og vil du gerne kombinere din aktive ambulancetjeneste med jobbet som sundhedsfaglig disponent, er det her lige et job for dig. Vi vil tilbyde, at du får mulighed for at kombinere dine sundhedsfaglige og dine ambulancefaglige kompetencer med det overblik, der skal til for at få disponeringen af vores ambulancer til at gå op i en højere enhed, så vores borgere får den hjælp, de har brug for.”

Annonce