Debat: Påstande om disponering på vagtcentraler efterlader et urigtigt billede

Arkivfoto

Påstanden om, at det kun er ambulancepersonale, som har faglige forudsætninger for at disponere ambulancer, efterlader et urigtigt billede, som jeg ikke kan genkende, og som således giver årsag til undren. Det skriver Martin Betzer, der er underdirektør i Falck Ambulance Sjælland, som kommentar til et debatindlæg fra Thomas Brücker fra FOA.

Af Martin Betzer, underdirektør i Falck Ambulance Sjælland

Svar på debatindlæg fra Thomas Brücker, sektornæstformand for Teknik- og Servicesektoren i FOA, den 6. april 2022.

Falck har siden 2009 varetaget den tekniske disponering på AMK Vagtcentralen i Region Sjælland. Således har vi de sidste 13 år – i et tæt samarbejde med regionen og deres sundhedsfaglige visitatorer – haft ansvaret for at sikre sikker, korrekt og rettidig disponering af ambulancer, akutbiler, lægehelikopter, nødbehandlerenheder, 112-akuthjælpere, hjerteløbere samt ikke-akutte liggende patienttransporter til regionens ca. 835.000 borgere.

I Falck Ambulance Sjælland har vi 22 engagerede medarbejdere ansat til at disponere ambulancer, og med vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund – hvor nogle er ambulanceuddannede, mens andre er logistikuddannede – er de alle med til at bidrage til den daglige præhospitale indsats i regionen og sikre borgerne hurtig hjælp, når uheldet er ude.

Usaglig påstand skaber uro mellem faggrupperne

Jeg vil gerne understrege, at jeg generelt hilser debatten omkring præhospital udvikling velkommen, men at det kun er ambulancepersonale, som har faglige forudsætninger for at disponere ambulancer, efterlader et urigtigt billede, som jeg ikke kan genkende, og som således giver årsag til undren.

Påstanden om, at fordi det ikke er ambulancereddere, der disponerer ambulancer, skulle det betyde, at man ikke tænker ambulancer som noget, der har med mennesker at gøre, men snarere som en masse gule containere på hjul indeholdende en opgave, der skal løses som en del af en større logistisk kabale, er efter min mening usaglig og skaber uro mellem de forskellige faggrupper, som hver dag hjælper hinanden med at løse en vigtig opgave. Som det oftest forholder sig – når blot man kommer tæt nok på – er billedet mere nuanceret en som så.

Alle vores disponenter, uagtet baggrund, gennemgår et grundigt præhospitalt introduktions- og uddannelsesforløb, hvor de får en grundig oplæring og introduktion til det akutte medicinske koordineringsarbejde på vagtcentralen. AMK Vagtcentralen udgør maskinrummet i det præhospitale setup, men at kun ambulancepersonale kan have en empatisk tilgang til ambulancepersonalets arbejde og forståelse for disponeringen af ambulancer, er en udokumenteret påstand.

Det præhospitale område er hårdt presset, især foranlediget af Covid-pandemien, som påvirker alle medarbejdergrupper – ambulancepersonale, tekniske disponenter, sundhedsfaglige visitatorer, arbejdstilrettelæggere etc. Vi taler i denne tid om en national reddermangel, og derfor synes jeg både, at denne debat er uberettiget – da vi på AMK Vagtcentralen har en utrolig dygtig medarbejdergruppe – og ærgerlig, da fokus i den præhospitale debat burde være på arbejdsmiljø, belastning, fastholdelse og udvikling. Og ikke hvordan vi skal flytte yderligere ressourcer væk fra ambulancerne og skabe splid mellem faggrupperne.

Annonce