Fagforening betegner BIOS som utroværdig

Ambulancereddernes fagforening, 3F, har nu også mistet tilliden til ambulanceoperatøren BIOS, som 3F ellers har overenskomst med. I en opsigtsvækkende erklæring opfordrer 3F nu Region Syddanmark til at gå i gang med at udarbejde en plan B for ambulancekørslen. ”For den får de brug for”, som 3F’s sønderjyske afdelingsformand og brancheleder udtrykker det.

De vakte ellers en del opsigt, da branchelederen for transportområdet i 3F Aabenraa-Tønder, Jørgen Christensen, i slutningen af marts udtrykte stor opbakning til BIOS.

Baggrunden var et dialogmøde mellem redderne ved Falck-stationen i Aabenraa og BIOS. Jørgen Christensen roste det, han betegnede som en god og saglig dialog. ”Det drejer sig om at opbygge et tillidsforhold mellem både ledelse og reddere i begge retninger, og min fornemmelse af dagens dialogmøde er meget positiv”, sagde Jørgen Christensen dengang, hvorefter han bemærkede, at mødet havde givet den ro, der skulle til. ”Som tingene tegner efter mødet her i Aabenraa, er der god grund til at tro på, at opgaven løses”, konkluderede 3F-branchelederen.

3F: BIOS er utroværdig

Mindre end en måned senere er tonen fra 3F imidlertid væsentligt ændret. I en fælles udtalelse fra Jørgen Christensen og afdelingsformand Kim Brandt retter 3F således en hård kritik mod BIOS.

”Vi har arrangeret møder, hvor reddere og ledelse var til stede, og besvaret de spørgsmål, der er fremkommet. På møderne, hvor begge parter har deltaget, er der lovet ’guld og grønne skove’, givet helt klare tilsagn om ansættelsesforhold, tilhørsforhold til lokale stationer, om stationsansættelse for redderne. Der var ikke den ting, de ikke kunne få på plads. Det hele har kun holdt ved bordet, for når vi kommer til fakta, er BIOS løbet fra det hele og gør alligevel, hvad der passer dem”, skriver de to 3F-ledere i udtalelsen, hvor de betegner BIOS som utroværdig.

Jørgen Christensen beskriver sine tidligere udtalelser om BIOS som forhastede. ”Skulle have ventet et par dage, inden jeg meldte ud, så ville tonen have været en anden, da vi allerede der så de første ansættelseskontrakter, der ikke indeholdt de lovede betingelser, som alle havde forstået var lovet dem”, fortæller han.

Er ikke blevet inviteret til informationsmøder

Samtidig langer den lokale 3F-afdeling ud efter BIOS i forbindelse med de informationsmøder, som skal sikre, at BIOS’ rekruttering får mere medvind.

”De nævnte møder i den kommende uge, som Morten Hansen (direktør for BIOS, red.) mener skal afholdes, er ikke afklaret med 3F, hverken lokalt eller på forbundsplan. Så hvor og hvornår disse møder afholdes, står vi i 3F fuldstændig uforstående overfor, og da vi ikke er inviteret, har vi ikke haft mulighed for at forholde os til dette. Men måske er det endnu en af de løse ender, BIOS opererer med”, skriver 3F i udtalelsen.

”Vi har forsøgt at strække hånden frem, så den meget store usikkerhed, der har præget billedet siden BIOS vandt licitationen, ikke skulle komme redderne og borgerne til ugunst, men vi kan jo konstatere, at den tillid, vi har vist BIOS, ikke har ført til noget som helst”, skriver de videre – og konkluderer: ”3F’s tillid er derfor ikke længere tilstede, og vi vil opfordre regionen til straks at gå i gang med en plan B, for den får de brug for”.

Annonce