Fagforening: Mistede 112-opkald skal viderestilles til ambulancerne

Når regionernes AMK-vagtcentraler i dag ikke har en ledig sundhedsfaglig visitator til at besvare 112-opkald, så resulterer opkaldene i, at der automatisk sendes en ambulance med udrykning. Den ordning vil regionerne gøre permanent, men ifølge FOA medfører det en helt uacceptabel belastning af ambulancerne, der sendes på unødvendige udrykninger. I stedet foreslår FOA, at opkaldene stilles direkte om til ambulancen, så ambulancebehandlere og paramedicinere selv kan vurdere opkaldets karakter og alvor. 

Forslaget fra FOA er en kommentar til de anbefalinger, som er kommet fra regionernes og regeringens 112-taskforce. Her lægger regionerne op til, at ordningen fortsat skal være, at når AMK-vagtcentralerne ikke har en ledig sundhedsfaglig visitator, så resulterer 112-opkaldet i, at en teknisk disponent automatisk afsender en ambulance med udrykning.

”På én dag i juni skete det 40 gange i Region Midtjylland. Det er en unødvendig og en helt uacceptabel belastning af vores medlemmer og spild af ressourcer. Mange af disse ture berettiger ikke til en ambulance, og forsinker reelt akutte ture. Det siger sig selv, at bemandingen ikke er tilstrækkelig, når det kan ske. Sådan nogle opkald burde stilles direkte om til ambulancen, så ambulancebehandler og paramedicinere selv kan vurdere opkaldets karakter og alvor”, siger Reiner Burgwald, der er sektorformand i FOA.

Personalet i sygetransporten skal opgraderes

Omvendt er FOA tilfredse med, at 112-taskforcen lægger op til, at der i højere grad skal anvendes liggende sygetransport for at aflaste ambulancerne:

“Vi er svært tilfredse med, at udvalget anbefaler at bruge den liggende sygetransport i et større opfang. Alt for ofte sendes en ambulance, hvor mindre kunne gøre det, og så længe ressourcerne er knappe, skal ambulancerne sendes til de patienter, der har behovet”, siger Reiner Burgwald, der tilføjer, at FOA anbefaler, at den liggende sygetransport omfattes af en bekendtgørelse, der beskriver opgaver og kompetencer, så personalet i sygetransporten dermed opgraderes og får øget deres kompetencer.

FOA roser også forslaget om at styrke det, der kaldes fremrykket visitation, hvor mere ansvar og kompetencer uddelegeres til ambulancepersonalet, så de kan afgøre om hospitalsindlæggelse er nødvendigt, eller om patienten kan afsluttes efter behandling:

”Sådan gjorde man i høj grad under pandemien, og det virkede. Hvis vi bruger de erfaringer i praksis, vil det være til stor aflastning af hospitalerne”, siger Reiner Burgwald.

Annonce