Fagkamp om bemanding af bornholmsk akutlægebil

Når Bornholms akutlægebil atter kommer på gaden fra 1. november 2016, så vil den formentlig kun kunne bemandes med læger i dagtimerne. Hidtil har lokale sygeplejersker dækker vagterne resten af døgnet, men fremover vil Region Hovedstaden anvende paramedicinere. Det får sygeplejerskerne til at advare – og ambulanceredderne til at affærdige advarslen.

Akutlægebilen på Bornholm har holdt i garagen de seneste måneder, men nu er der bevilget penge til, at den atter kan komme i drift. Det er dog svært at finde læger til at stå for bemandingen, så der vil formentlig skulle anvendes læger, som er konsulentansat og flyver til Bornholm for at dække vagterne. Dermed vil der ikke være mulighed for lægebemanding, efter at dagens sidste fly er fløjet til København.

Tidligere har lokale sygeplejersker erstattet lægen, efter at den vagthavende læge er fløjet hjem. Men Region Hovedstaden vil fra 1. november 2016 lade paramedicinere bemande akutlægebilen alene, og det har fået sygeplejerskerne til at advare. Sygeplejerskerne har især fokuseret på, at en paramediciner ikke kan intubere – og at intubation kan være afgørende for patienternes overlevelse. Desuden har paramedicinerne ikke adgang til den medicin, som er nødvendig for at give avanceret behandling ved hjertestop.

Reddere: Kritikken er forkert

Sygeplejerskernes kritik har imidlertid fået Reddernes Udviklingssekretariat på banen. Ifølge sekretariatet er kritikken nemlig forkert.

”I Danmark er alle paramedicinere uddannet i avanceret luftvejsbehandling med larynxmaske (LMA). Der er pt. ingen evidens for, at intubation er afgørende for hjertestoppatientens overlevelse ifølge European Resuscitation Council 2015 guidelines. Forskning tyder faktisk på, at der er flere fejl og større tidsforbrug forbundet med intubation end med mere simpelt luftvejshåndtering. Man går endda mere og mere væk fra at bruge intubation i det præhospitale miljø i eksempelvis Storbritannien. Når det gælder den medicin, paramedicineren har med, er ambulancepersonalets medicin direkte sammenligneligt med anæstesilægens”, skriver Reddernes Udviklingssekretariat i en kommentar.

Samtidig henviser sekretariatet til, at der er evidens for, at de fleste regioner har valgt at lukke deres ordninger med anæstesisygeplejersker, fordi studier har fundet, at der ikke er faglig synergi i at placere både paramedicinere og sygeplejersker i akutbilerne.

”Danmarks paramedicinere er godt uddannet til at håndtere hjertestop. De er kompetente, dygtige og vant til at arbejde i det præhospitale miljø. Derfor behøver Bornholms borgere ikke være bekymrede for, at de ikke får hurtig, sikker og kompetent behandling i nattetimerne”, skriver Reddernes Udviklingssekretariat.

Annonce