Falck: Maksimale responstider vil koste 250 mio. kr. om året

“Vi er meget tilfredse med det politiske fokus, der er på en maksimal grænse på 15 minutter, før ambulancen er fremme. I takt med at der bliver færre hospitaler og færre akutmodtagelser, stiger behovet for hurtig hjælp fra veluddannede ambulancebehandlere og andre sundhedsprofessionelle”, siger Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, efter at der i finanslovsaftalen for 2008 er opnået enighed om, at der skal arbejdes videre med planerne om at indføre en maksimal responstider. Men det bliver dyrt – rigtigt dyrt – lyder meldingen fra Falck.

Allan Søgaard Larsen understreger, at det bliver en stor udfordring at bringe responstiden ned under 15 minutter. Alene at skaffe det nødvendige antal uddannede reddere til at løse opgaverne kræver en kraftanstrengelse. “Men hvis vi samler alle gode kræfter i beredskabet, herunder ikke mindst hospitalerne, skal det nok lykkes”, siger Allan Søgaard Larsen.

I dag er Falcks ambulancer fremme ved ulykkesstedet efter otte minutter og 18 sekunder i gennemsnit. Men tallet dækker over store lokale forskelle. Det seneste år tog det i knap 7,5 % af tilfældene mere end 15 minutter, før Falcks ambulancer med blåt blink nåede frem med hjælp.

Falcks nuværende aftaler med regionerne baserer sig på gennemsnitlige responstider for ambulancerne. Der er i aftalerne ingen øvre grænse for, hvor lang tid det må tage, før hjælpen i de enkelte tilfælde ankommer til ulykkesstedet.

Allan Søgaard Larsen vurderer, at det vil koste 250 millioner kroner ekstra om året at sikre, at ambulancen når frem inden for 15 minutter i 98% af tilfældene. ”Det er en samfundsforpligtelse at yde hurtigere hjælp til nødstedte, end tilfældet er i dag. Jo før behandlingen indledes, desto færre mén får de tilskadekomne. Vi håber, derfor at komme i gang med at arbejde på 15 min.-garantien hurtigst muligt”, siger Falcks koncernchef.

Annonce