Falck og region har nu underskrevet stor ambulancekontrakt

Sidst i maj besluttede Region Nordjylland at pege på Falck som leverandør af den nordjyske ambulancetjeneste de kommende fem år. Nu er der forhandlet så mange detaljer af kontrakten på plads, at der er sat signaturer på den. Kontrakten indebærer blandt andet, at Region Nordjylland som den første region i Danmark indfører musik i ambulancerne.

”Jeg glæder mig over, at vi har fået forhandlet en kontrakt på plads, som rummer en række forbedringer. Eksempelvis er kravene i forbindelse med patientsikkerhed er skærpet i den nye kontrakt. Det giver borgerne tryghed, når rammerne for det akutte beredskab er skruet godt sammen, og det er de med denne kontrakt”, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Hos Falck ser regionsdirektør Diana Sørensen frem til at skulle samarbejde med Region Nordjylland i yderligere fem år. ”Vi er stolte og glade over, at Region Nordjylland har valgt at indgå kontrakt med os om ambulancetjenesten i Nordjylland. Vi vil gøre os stor umage med også fremover at leve op til regionens og borgernes forventninger for det præhospitale område. Det betyder rigtig meget for os i Falck at være samarbejdspartner med regionen, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde, hvor kvalitet, innovation og borgernes tryghed er helt afgørende”.

Først med musik i alle ambulancer

Et af de helt særlige punkter i kontrakten handler om, at der vil blive installeret specialudviklede musiksystemer i alle ambulancer. Et forskningsprojekt på Aalborg Universitetshospital har vist, at langt de fleste patienter har stor glæde af specialkomponeret beroligende musik under transporten. Derfor vil Region Nordjylland som den første region indføre dette.

”Vi vil gerne følge en god idé helt til dørs, når det som her giver god mening. Projektet er et godt eksempel på den nordjyske innovationskultur, og samtidig understreger det også vort gode samarbejde med Falck. De har været en aktiv medspiller under forskningsprojektet, som allerede har sat Nordjylland på landkortet i flere sammenhænge”, siger Ulla Astman.

Overlæge Per Thorgaard fra Aalborg Universitetshospital står bag forskningsprojektet, og han forklarer, at ambulancernes mange lyde kan stresse patienter i en i forvejen utryg situation. ”Og i mange situationer kan det være livsvigtigt, at patienterne slapper af – det gælder f.eks. hjertepatienter, patienter med hjerneblødning og fødende kvinder. Derfor er det en gevinst for patienterne, at musik i ambulancerne nu bliver standard”.

Placeringer endnu ikke fastlagt

Udover ambulancer stiller Falck en række andre præhospitale enheder til rådighed. Det drejer sig om akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler, som bliver placeret strategisk i regionen. Disse køretøjer sikrer både hurtigere, bedre og højere kvalificeret hjælp på skadestederne, da bilerne er bemandet med personale med et højere kompetenceniveau end ambulancepersonalet.

Den endelige placering af ambulanceberedskaber, akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler vil først blive fastlagt i løbet af de kommende måneder.

Kontrakten forpligtiger Falck til at overholde en gennemsnitlig responstid for hele Region Nordjylland på 9 minutter og 12 sekunder pr. kvartal på de mest akutte ambulancekørsler (kørsel A). Det er akkurat det samme niveau, som Falck skal overholde i den nuværende kontrakt.

Kontrakten omfatter også ”Kørsel B” (akut, men ikke livstruende sygdom eller tilskadekomst) og ”Kørsel C” (ambulanceopgaver med eksempelvis behov for observation eller fortsættelse af behandling).

Annonce