Vil stadig arbejde for flere sygeplejersker i akutbilerne

Selv om en ny undersøgelse har vist, at effekten af at bemande akutbiler med anæstesisygeplejersker er meget begrænset, når det sammenlignes med paramedicinerbemanding, vil Dansk Sygeplejeråd fortsat arbejde for at få regionerne til at bruge sygeplejersker i akutbilerne. Sygeplejerskerne giver nemlig høj sundhedsfaglig kvalitet og god økonomi, mener fagforeningen.

I sidste uge viste en evaluering af et forsøg i Region Nordjylland, hvor anæstesisygeplejersker har deltaget i udrykninger sammen med paramedicinere, at brug af anæstesisygeplejersker i akutbiler, som også bemandes med paramedicinere, kun i begrænset omfang tilfører yderligere kvalitet til det akutte beredskab. Anæstesisygeplejerskernes og paramedicinernes kompetencer overlapper nemlig i vid udstrækning hinanden, og derfor vil det i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, hvis en af de to faggrupper er repræsenteret under udrykning, konkluderer evalueringen.

Hos Dansk Sygeplejeråd mener man, at den faggruppe, som der skal satses på, er sygeplejersker. ”Når danskere kommer til skade eller er syge og skal have hjælp i hjemmet eller på skadestedet, så giver det god mening at bruge specialuddannede anæstesisygeplejersker i akutbilerne”, siger Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, der repræsenterer landets omkring 70.000 sygeplejersker.

”I Vestjylland har man i mange år brugt anæstesisygeplejersker i akutbilerne, og det har været en ordning med meget høj sundhedsfaglig kvalitet og god økonomi, så det er bestemt noget, som flere regioner kunne få fordel af”, siger Grete Christensen.

Ønsker dialog med regionerne

Danske Regioners formand, Bent Hansen, udtalte i weekenden, at han gerne vil have en national plan for livreddende arbejde udenfor sygehusene, og han vil se på, om borgerne får mere sundhed for pengene med anæstesisygeplejersker i akutbilerne i forhold til læger. Det glæder Dansk Sygeplejeråd, som igennem længere tid har været i dialog med regionerne omkring brugen af anæstesisygeplejersker i akutbiler.

”Vi har både lokalt og centralt arbejdet på at få skabt synlighed om de mange kompetencer, som specialuddannede anæstesisygeplejersker besidder. Og der er ingen tvivl om, at det vil være en fordel at bruge anæstesisygeplejersker i akutbilerne. De har den helt rette faglighed og erfaring til at hjælpe borgerne. Og jeg vil gerne kvittere for, at Bent Hansen er parat til, at se på nye og konstruktive løsninger, som vil komme sundhedsvæsenet og samfundet til gode”, siger Grete Christensen.

Gode resultater i Vestjylland

Tal fra Hospitalsenheden Vest i Vestjylland viser ifølge Dansk Sygeplejeråd, at anæstesisygeplejerskerne har ydet god hjælp til de borgere, som har fået hjertestop. I 2009 og 2010 lå andelen af patienter, der overlevede at få et hjertestop uden for hospitalet, omkring 18 pct. Til sammenligning lå den andel i samme periode på ca. 17 pct. i hovedstadsområdet, hvor det er læger, som kører i akutbilerne.

”Der er jo langt større afstande til hospitalerne i Vestjylland, end der er i hovedstaden. Så tallene indikerer, at får man hjertestop, så er det lige så godt at blive mødt af en specialuddannet anæstesisygeplejerske som af en læge. Dine chancer for at overleve er lige store ifølge de tal”, siger sygeplejerskernes formand.

Annonce