Fodboldklubber skal have tilbud om førstehjælpskursus og hjertestarter

DBU Jylland har fået tildelt godt 1 mio. kr. fra TrygFonden til et fireårigt projekt, hvor de jyske fodboldklubber vil blive tilbudt førstehjælpskurser. Alle arrangørfodboldklubberne får ud over førstehjælpskurserne en hjertestarter, som de kan placere i deres klubhuse. Projektet bygger videre på resultaterne af et pilotprojekt, der viste, at mange fodboldklubber er interesserede i undervisning i førstehjælp.

Planen er, at DBU Jylland vil synliggøre tilbuddet om førstehjælpskurser via organisationens hjemmeside og seks udviklingskonsulenter, som er i daglig kontakt med klubberne, samt gennem nyhedsbreve. Formålet er at udbrede kendskabet til førstehjælp samt at sikre, at en førstehjælpskultur bliver opbygget som en naturlig del af medlemskab af en forening.

Samtidig har overlæge, lic.med. og ekstern lektor Jens Lauritsen på vegne af Odense Universitetshospital modtaget 850.500 kr. fra TrygFonden. Med donationen kan forskere sammenligne og kombinere data fra akutlægebiler og skadestuer med henblik på at indføre regelmæssig opdatering af GIS-data (Geografisk Informations System), så kommuner og andre hurtigt kan få GIS-baserede ulykkesdata.

GIS-projektet vil også fokusere på, om der geografisk set er forskel på behandlingen af traumepatienter via akutlægebiler og på sygehuset, herunder hvorvidt akutlægebilerne kan færdigbehandle patienterne, så de ikke belaster sygehusene. Målet med projektet er at frembringe vigtige data om årsagen til trafikskader samt udvikle simple procedurer omkring skadesregistrering.

Annonce